Zdarzenie prawne i uprawnienie właściciela

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zdarzenie prawne i uprawnienie właściciela - strona 1

Fragment notatki:


Zdarzenie prawne – definicja, rodzaj zdarzenia: orzeczenie rozwodu, umowa darowizny Stosunek prawny powstaje: 1)  (rzadko)  w chwili wejścia w życie aktu prawnego (np.ustawy) 2)  (najczęściej)  gdy zajdzie zdarzenie wskazane przez normę prawną Stosunki prawa powstają, zmieniają się wygasają w wyniku zaistnienia zdarzeń nazywanych  faktami prawnymi. Przez zdarzenie prawne / fakt prawny należy rozumieć każde zdarzenie, z którym norma  prawna wiąże powstanie, zmianę lub rozwiązanie stosunku prawnego ( skutek prawny). Fakt prawny, na który powołuję się uprawniony podmiot nazywamy tytułem prawnym. Orzeczenie rozwodu – działania – akty prawne – akty administracyjne Umowa darowizny – działania- akty prawne- czynności prawne – dwustronne Uprawnienia właściciela (prawo własności i środki ochrony własności) Własność  jest najszerszym prawem do rzeczy, pozwalającym właścicielowi korzystać z niej  i rozporządzać nią z wyłączeniem innych osób. 1.Prawo   do   korzystania   z   rzeczy   –   to   faktyczne   władanie   rzeczą   (posiadanie   rzeczy),  faktyczne  dysponowanie  rzeczą  ( przetwarzanie  ,zużycie),  używanie  rzeczy  , pobieranie  wszelkich pożytkó jakie rzecz przynosi. Pożytki: a)naturalne (płody) b)cywilne (dochody) 2.Prawo   do   rozporządzenia   rzeczą   to   uprawnienie   do   wyzbycia   się   własności   rzeczy,  obciążenia   (hipoteka,   zastaw,   oddanie   rzeczy   w   dzierżawę,   najem)   i   zniesienia   prawa  własności. Granice korzystania właściciela z prawa własności wyznaczają: przepisy ustaw , zasady  współżycia społecznego i społeczno-gospodarczego przeznaczenie danej rzeczy.  Ochrona własności: Właścicielowi przysługują środki ochrony własności: a) Roszczenie windykacyjne, czyli roszczenie o wydanie rzeczy, b) Roszczenie negatoryjne, czyli roszczenie o zaprzestanie naruszania prawa własności . Stosunek zobowiązaniowy: -strony stosunku- wierzyciel i dłużnik -prawo podmiowe wierzyciela  względne (może  żądać spełnienia świadczenia tylko od  określonej osoby- dłużnika to wierzytelność -zobowiązanie dłużnika-  dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią, powinien  spełnić swoje świadczenie w całości, jednakże wierzyciel nie może odmówić przyjęcia świadczenia  częściowego, chyba że przyjęcie takiego świadczenia naruszyłoby jego uzasadniony interes, dłużnik  nie ma obowiązku spełnić świadczenia osobiście. -kiedy wygasa zobowiązanie- wykonanie zobowiązania ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz