Zdarzenia prawne dzielą się na działania zależne od woli ludzkiej i

note /search

Fakty prawne - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1680

. DZIAŁANIA - kategoria faktów prawnych zależnych od woli człowieka - ludzkie zachowanie: obejmuje zarówno...

Zdarzenie cywilnoprawne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo cywilne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 917

niezależne od woli ludzkiej: np. upływ czasu, urodzenie, śmierć, pożar) i działania (zachowanie się człowieka...

STOSUNEK CYWILNOPRAWNY

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 56
Wyświetleń: 903

( Uzależniając wystąpienie zdarzenia od ludzkiej woli dzielimy je na:: I) FAKTY- zdarzenia niezależne od woli...

Zdarzenia prawnomiędzynarodowe.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 476

z działaniem ludzi (przekroczenie granicy przez cudzoziemca) zachowanie się państw i inne zdarzenia zależne...

Podział zdarzeń prawnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1771

między nimi polega na tym, że pierwsze są niezależne, a drugie zależne od woli człowieka. Zdarzenia w ścisłym...

Konsumenci i przedsiębiorcy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo cywilne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 735

realne - do ich dokonania konieczne jest poza oświadczeniem woli, działanie powodujące zmianę faktycznego...

Zdarzenia prawne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Prawo cywilne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1022

, śmierć człowieka Działania - są to zdarzenia ludzi, czyli zależne od woli człowieka Wyróżniamy: - czyny...

Zdarzenia prawne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1687

(na gruncie prawa cywilnego): a) zdarzenia prawne w ścisłym tego słowa znaczeniu (niezależne od ludzkiej woli...