STOSUNEK CYWILNOPRAWNY

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
STOSUNEK CYWILNOPRAWNY - strona 1 STOSUNEK CYWILNOPRAWNY - strona 2

Fragment notatki:

STOSUNEK CYWILNOPRAWNY STOSUNEK PRAWNY to taki stosunek między ludźmi lub jednostkami organizacyjnymi, uznanymi przez normę prawną za podmioty prawa, w którym podmioty te mają wynikające z dyspozycji normy prawnej uprawnienia i obowiązki, realizacja zaś tych uprawnień i obowiązków zagwarantowana jest przymusem państwowym. - każdy stosunek prawny jest stosunkiem społecznym- nie istnieją stosunki prawne między osobą a rzeczą. - same strony nie są zdarzeniami prawnymi, ale wpływają na to, aby powstały skutki prawne. STOSUNEK CYWILNOPRAWNY to stosunek, który jest określany przez dyspozycję norm prawa cywilnego, oparty na zasadzie równorzędności stron. ZDARZENIE PRAWNE to fakt, z którym norma prawna łączy powstanie, zmianę lub ustanie stosunku cywilnoprawnego. Np. zawarcie zaręczyn było do dnia wejścia w życie kro z 1950 zdarzeniem prawnym, rodzącym powstanie stosunku prawnego, obecnie przestało być, gdyż prawo rodzinne nie łączy z zaręczynami żadnego skutku prawnego. Inny przykład: wady oświadczeń woli przy zawarciu małżeństwa. ZDARZENIE CYWILNOPRAWNE to fakt, z którym prawo cywilne łączy powstanie, zmianę lub ustanie stosunku cywilnoprawnego. W skład stanu faktycznego, od którego norma prawna uzależnia powstanie, zmianę lub ustanie stosunku cywilnoprawnego, mogą wchodzić elementy, które nie są zdarzeniami prawnymi: - dobra/zła wiara, - błąd, - wina, - wiedza. Klasyfikacja zdarzeń cywilnoprawnych ( bazuje na podręczniku niemieckim ( Uzależniając wystąpienie zdarzenia od ludzkiej woli dzielimy je na:: I) FAKTY- zdarzenia niezależne od woli ludzkiej- np.: śmierć, pożar, narodziny dziecka, upływ czasu, wejście w życie nowych przepisów II) DZIAŁANIA sensu largo- zachowanie człowieka, które jest wynikiem jego woli. 1) działania ludzkie sensu stricto, 2) zaniechania W zależności od tego czy dana osoba chciała wywołać skutki prawne: 1) CZYNNOŚCI ZMIERZAJĄCE DO WYWOŁANIA SKUTKÓW PRAWNYCH a) OŚWIADCZENIA WOLI jako konieczny, ale nie zawsze jedyny składnik stanu faktycznego zwanego czynnością prawną. b) ORZECZENIA SĄDOWE I ARBITRAŻOWE - konstytutywne- wywołują powstanie, zmianę bądź ustanie stosunku prawnego ( np. orzeczenie rozwodu ), działają EX NUNC ( NA PRZYSZŁOŚĆ ) - deklaratoryjne ( deklaratywne )- jedynie stwierdzają pewien istniejący stan faktyczny (np. stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie ), przyczyną powstania skutków prawnych nie jest orzeczenie, ale upływ czasu- działa EX TUNC ( NA PRZESZŁOŚĆ ),- nie są zdarzeniami cywilnoprawnymi, c) AKTY ADMINISTRACYJNE- tylko te, które wywołują powstanie, zmianę bądź ustanie stosunku prawnego ( np. wywłaszczenie, uwłaszczenie )

(…)

… ),
- PRZEJAWY UCZUĆ- np. przebaczenie,
- ZAWIADOMIENIA o pewnych zdarzeniach ( np. zawiadomienie sprzedawcy przez kupującego o wadach fizycznych rzeczy )
- CZYNNOŚCI CZYSTO FAKTYCZNE ( REALNE )- gdy czynności zmierzającego do osiągnięcia pewnego skutku pozaprawnego, z którymi ustawa łączy następstwa prawne- np. znalezienie rzeczy, stworzenie dzieła literackiego.
- OŚWIADCZENIA WIEDZY- np. piszemy, iż wiemy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz