Zdarzenie mające skutki prawne

note /search

Zdarzenia prawnomiędzynarodowe.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 476

lub przyrodnicze z którymi prawo wiąże określone skutki prawne (zmiana koryta rzeki granicznej) zdarzenia związane...

Zdarzenie prawne - definicja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1820

prawnej. Wreszcie zdarzenie prawne można określić jako każde zdarzenie wywołują- ce skutki prawne. Należy...

Fakty prawne - definicje

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Prawo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1141

Fakty prawne. (Zdarzenia i działania prawne czynności zmierzające do wywołania skutków prawnych...

Zdarzenie cywilnoprawne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo cywilne
Pobrań: 1365
Wyświetleń: 5425

łączy powstanie stosunku prawnego, jego zmianę lub ustanie. Przykład: zdarzeniem będzie spalenie się dwu...

Zdarzenia prawne i ich podział

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1379

do nich akty normatywne. Czyny - to zdarzenia zależne od woli człowieka, ale wywołujące skutki prawne...

Zdarzenia prawne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1687

Zdarzenie prawne - zdarzenie, z którym prawo przedmiotowe łączy powstanie określonych skutków...