Środki ochrony pozaprocesowej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Środki ochrony pozaprocesowej-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

88. ŚRODKI OCHRONY POZAPROCESOWEJ. Do środków ochrony poza procesowej zalicza się : stypulacje pretorskie (polegały na zawarciu kontraktu prawnego na wezwanie pretora na mocy którego osoba obawiająca się w przyszłości jakiegoś zdarzenia prawnego mogła otrzymać od osoby z której strony to zdarzenie zagrażało obietnicy pokrycia wyrządzonych ewentualnie szkód) missiones - oparte na prawie przyznawania wierzycielowi majątku dłużnika w przypadku gdy ten nie wywiąże się z zaciągniętych zobowiązań (missio in bona czy missio in rem) Missiones zatem było środkiem ochrony poza procesowej umożliwiającym stronie zabezpieczenie się przed skutkami możliwych strat poprzez zajęcie majątku osoby która stwarzała ewentualne zagrożenie. Interdykty - czyli interwencje osób upoważnionych (magistratury (pretor, prokonsul)) na prośbę jednej ze stron a mające na celu głównie ochronę interesów jednostki lub państwa. Interdykty miały doniosłe znaczenie gdyż osoba wydająca zakaz lub nakaz cieszyła się zawsze niezwykłym autorytetem z racji sprawowanej funkcji. Restitutio in integrum - czyli przywrócenie do stanu pierwotnego było także instrumentem w rękach pretora. Osoba pokrzywdzona bardzo surowym wyrokiem mogła ostatecznie zwrócić się do pretora w sprawie zastosowania tego środka ochrony. Restitutio było stosowane niezwykle rzadko przez pretorów po dokładnym zbadaniu całej sprawy. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz