Ograniczenia w zakresie kompetencji terytorialnej państwa-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 350
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ograniczenia w zakresie kompetencji terytorialnej państwa-opracowanie - strona 1 Ograniczenia w zakresie kompetencji terytorialnej państwa-opracowanie - strona 2 Ograniczenia w zakresie kompetencji terytorialnej państwa-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Ograniczenia w zakresie kompetencji terytorialnej państwa
Przedstawione zostaną przykładowe rozwiązania takich sytuacji w których pełna i wyłączna kompetencja państwa na jego terytorium jest ograniczona.
Nietykalność przedstawicieli dyplomatycznych i konsularnych. (Z podręcznika)
Immunitet jurysdykcyjny przedstawicieli dyplomatycznych i konsularnych. (Z podręcznika)
Immunitet suwerenny państwa.
Państwa są suwerennie równe a w związku z tym Par in Parem non habet imperium (równy wobec równego sobie nie może być władczy). W świetle PM państwo oraz jego organy wyłączone są spod władzy sądów innego państwa. Znaczy to, że powołanie się przez państwo X w toku postępowania toczącego się przed sądem państwa Y na immunitet jurysdykcyjny prowadzi do wyłączenia kompetencji sądu państwa Y w zakresie merytorycznego rozstrzygnięcia sporu, którego stroną jest państwo X.
Przykład
Jeżeli obywatel RP pozywa przed sądem polskim Koreę Płn. domagając się odszkodowania za szkodę, którą poniósł na skutek nie wydania mu wizy wjazdowej przez wydział konsularny ambasady Korei w RP - sąd polski pozew odrzuci, jako że nie ma jurysdykcji w sprawie.
Podmiot chcący skutecznie powołać się na immunitet suwerenny musi wykazać, że:
Istnieje państwo w rozumieniu PM. Immunitet suwerenny przysługuje tylko i wyłącznie tym jednostkom, które są państwami w rozumieniu PM
Klinghoffer v. S.N.C. Achille Lauro (Sąd Apelacyjny Stanów Zjednoczonych, 1991 rok)
W 1985 roku statek pasażerski Achille Lauro został uprowadzony na Morzu Śródziemnym. Porywacze, którzy skierowali jednostkę do jednego z portów Egiptu, zabili pasażera Leona Klinghoffera: obywatela Stanów Zjednoczonych żydowskiego pochodzenia. Podejrzewano, że zaangażowany w przeprowadzenie akcji był niejaki Abdul Abbas, blisko powiązany z Organizacją Wyzwolenia Palestyny.
Żona Klinghoffera wystąpiła przed sądami Stanów Zjednoczonych z powództwem odszkodowawczym przeciwko armatorowi statku; armator z kolei przypozwał Organizację Wyzwolenia Palestyny. Bezpośrednio z powództwami odszkodowawczymi przeciwko OWP wystąpiło także dwóch innych pasażerów statku. OWP podniosła zarzut przysługującego jej immunitetu suwerennego wskazując, że jest reprezentantem narodu palestyńskiego.
Sąd argument odrzucił wskazując, że nie można mówić o państwie, jeżeli m. in. (jak w przypadku OWP/Palestyny):
- nie ma ono określonego terytorium,
- nie ma stałej ludności,
- rząd nie wykonuje efektywnego władztwa wobec tego, co określone zostało mianem „Państwa Palestyńskiego” (Zachodni Brzeg Jordanu, Strefa Gazy, oraz Wschodnia część Jerozolimy znajdowały się wówczas pod pełną kontrolą Izraela),

(…)

…, ministerstwa, głowa państwa, urzędy dyplomatyczne i konsularne. Na marginesie dodać należy, że na gruncie polskiej procedury cywilnej ambasada nie ma biernej zdolności procesowej i nie może być pozywana.
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2007 roku (I CSK 6/07)
Powód zawarł umowę z ambasadą jednego państw członkowskich UE, której przedmiotem było wynajęcie domu z ogrodem w Konstancinie. Umowa…
… rozpatrzenia. Stwierdził, że misja dyplomatyczna nie jest podmiotem odrębnym od państwa obcego. Państwo zaś (jako byt abstrakcyjny) działa przez swoje organy. O tym, jaki ma to być organ - decyduje jego prawo ojczyste. Rzeczą powoda jest właściwe wskazanie tego organu. Skoro powód nie wskazał właściwego organu, przeciwko któremu postępowanie miało się toczyć (a jak już podniesiono: organem takim…
… do powoda znajdował się na służbie, a zatem realizował suwerenne prerogatywy państwa. Oznacza to, że mógł powołać się na immunitet suwerenny.
Przyjmuje się, że immunitet suwerenny ma charakter ograniczony. Przysługuje on państwu tylko wtedy, gdy w grę wchodzą akty państwa o charakterze władczym (acta de iure imperium). Immunitet nie chroni państwa w sprawach, w których w grę wchodzą akty inne niż władcze…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz