Immunitet suwerenny państwa - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1456
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Immunitet suwerenny państwa - wykład - strona 1 Immunitet suwerenny państwa - wykład - strona 2

Fragment notatki:

IMMUNITET SUWERENNY PAŃSTWA
Konstrukcja prawna immunitetu państwa wykształciła się w prawie
międzynarodowym najpóźniej w XIX w. Immunitet miał zapewnić poszanowanie
suwerenności w sytuacji, gdy majątek państwa bądź jego organy skonfrontowane były z suwerennością terytorialną innego państwa. Istota tej instytucji - stanowiącej
konsekwencję zasady suwerennej równości państw - wyrażana jest zwykle w paremii:
par in parem non habet imperium (tzn. równy wobec równego sobie nie może
wykonywać zwierzchniego władztwa).
Ratio legis jest oczywiste: skoro dwa podmioty prawa międzynarodowego
sobie równe w świetle tegoż prawa, to sądy jednego z nich nie są władne rozstrzygać
sporów z udziałem drugiego (realizując zwierzchnie władztwo).
W świetle prawa międzynarodowego, państwo oraz jego organy wyłączone są
spod jurysdykcji sądów innego państwa. Skorzystanie przez państwo obce w toku
postępowania sądowego z zarzutu immunitetu jurysdykcyjnego prowadzi do braku
możliwości merytorycznego rozpoznania sporu między powodem a państwem obcym.
Np. jeżeli obywatel RP pozywa przed sądem polskim Koreę Płn. domagając się odszkodowania za szkodę, którą poniósł na skutek nie wydania mu wizy wjazdowej przez wydział konsularny ambasady Korei w RP - sąd polski pozew odrzuci, jako że nie ma jurysdykcji w sprawie.
1. Zakres podmiotowy zasady: Pojęcie państwa rozumiane jest na ogół szeroko i
obejmuje:
- skarb państwa (np. w przypadku pozwania przed sądem polskim hiszpańskiego
urzędu skarbowego, strona pozwana może powołać się na przysługujący jej
immunitet jurysdykcyjny)
- organy rządowe i inne organy reprezentujące państwo (np. ministerstwa, urzędy
dyplomatyczne i konsularne, urząd prezydenta, urząd premiera, urzędy
ministerialne)
- podmioty utworzone w celu wykonywania pewnych prerogatyw władzy
państwowej (np. niektóre banki państwowe, państwowe przedstawicielstwa
handlowe bądź kulturalne, niektóre państwowe agencje informacyjne).
2. Zakres przedmiotowy zasady: przyjmuje się, że immunitet jurysdykcyjny państwa
ma charakter ograniczony. Przysługuje on państwu wówczas tylko, gdy odnosi się do
jego aktów o charakterze suwerennym (władczym). Kluczowe znaczenie ma tu podział
aktów państwa na:
- akty suwerenne (władcze) (acta de iure imperii), oraz
- akty, które nie są aktami suwerennymi (acta de iure gestionis).
Do aktów de iure imperii powszechnie zalicza się:
- wewnętrzne akty administracyjne (np. wydalenie cudzoziemca. A zatem obywatel


(…)

… Najwyższy Ontario 1987)
W 1987 roku SN prowincji Ontario w sprawie Spółki z o.o. Constraction p-ko rządowi polskiemu i Konsulatowi Generalnemu PRL w Kanadzie uznał roszczenia powoda stwierdzając, ze dostarczenie materiałów elektrycznych i ich instalacja w posiadłości pozwanego, na życzenie przedstawiciela rządu PRL, jest transakcją gospodarczą (...) powód ma więc prawo do uzyskania wyroku ad personam p-ko…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz