Zdarzenia prawne w których wystąpiły stosunki cywilnoprawne

Elementy prawa cywilnego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2170

kompleksy majątkowe, majątek, podmioty stosunków cywilnoprawnych, zdolność do czynności prawnych, osoby...

STOSUNEK CYWILNOPRAWNY

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 56
Wyświetleń: 875

z 1950 zdarzeniem prawnym, rodzącym powstanie stosunku prawnego, obecnie przestało być, gdyż prawo...

Zdarzenie cywilnoprawne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 1092
Wyświetleń: 4795

łączy powstanie stosunku prawnego, jego zmianę lub ustanie. Przykład: zdarzeniem będzie spalenie się dwu...

Zdarzenia prawne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1610

Zdarzenie prawne - zdarzenie, z którym prawo przedmiotowe łączy powstanie określonych skutków...

Zdarzenia prawne i ich podział

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1232

Zdarzenia prawne i ich podział Jak już powiedziano, stosunki prawne to niektóre ze stosunków...

Składniki treści czynności prawnej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 756

lub ustanie skutków czynności prawnej można uzależnić od zdarzenia przyszłego i niepewnego, z zastrzeżeniem...