Powstanie stosunku zobowiązaniowego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Powstanie stosunku zobowiązaniowego - omówienie - strona 1 Powstanie stosunku zobowiązaniowego - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

POWSTANIE STOSUNKU ZOBOWIĄZANIOWEGO
Uwagi wstępne Zobowiązanie- powstaje w następstwie ziszczenia się zdarzeń prawnych.
Czynności prawne
Największą rolę odgrywają umowy, stanowiące główny instrument organizujący stosunki zobowiązaniowe i objętą nimi wymianę dóbr lub usług.
Poza umowami także jednostronne czynności prawne stanowią źródło stosunków zobowiązaniowych
Akty administracyjne
Interes publiczny i ochrona prawidłowo funkcjonującego rynku wymaga interwencji państwa lub innych organów publicznych w sferę autonomii podmiotów prawa cywilnego.
Organ administracji publicznej zawsze musi mieć dla wydania indywidualnego aktu administracyjnego wyraźne upoważnienie zawarte w ustawie.
Indywidualny akt administracyjny wywołuje skutki cywilnoprawne gdy wynikają one z ustawy, na podstawie której został on wydany. Mogą to być konsekwencje:
bezpośrednie- powodują powstanie, zmianę lub zgaśnięcie stosunku cywilnoprawnego, są zdarzeniami cywilnoprawnymi
pośrednie- stanowią jedynie konieczną przesłankę dokonania czynności prawnej. Czynność prawna dokonana bez decyzji administracyjnej jest bezwzględnie nieważna. ( akty takie występują w postaci różnego rodzaju zezwoleń)
Akt administracyjny może nakładać na adresata obowiązek dokonania czynności prawnej. W takim przypadku sąd ma kompetencję do stwierdzenia tego obowiązku w orzeczeniu z tym skutkiem, że zastępuje ono złożone oświadczenie woli. Funkcja aktu administracyjnego o skutkach pośrednich kończy się z chwilą dokonania czynności prawnej.
Konstytutywne orzeczenia sądów
Sądom przysługuje kompetencja do wydawania orzeczeń deklaratywnych, w których stwierdzają one istnienie stosunku prawnego lub obowiązku zachowania się strony.
Do wydawania orzeczeń konstytutywnych (są zdarzeniami prawnymi) konieczne jest wyraźne upoważnienie ustawowe (np. art. 64). Prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające obowiązek danej osoby do złożenia oznaczonego oświadczenia woli, zastępuje to oświadczenie.
Rola sądu ogranicza się do określenia, czy z mocy innych zdarzeń istnieje obowiązek złożenia oświadczenia woli o skonkretyzowanej treści, np. z mocy umowy zawartej drogą aukcji lub przetargu
Sąd uzyskuje kompetencję do merytorycznego kształtowania stosunków cywilnoprawnych swoimi orzeczeniami konstytutywnymi.
Inne zdarzenia
czyny niedozwolone
bezpodstawne wzbogacenie
inne, np. prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz