Składniki treści czynności prawnej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Składniki treści czynności prawnej - strona 1 Składniki treści czynności prawnej - strona 2

Fragment notatki:

SKŁADNIKI TREŚCI CZYNNOŚCI PRAWNEJ: essentialia negoti (elementy przedmiotowo istotne). Są to ustawowo wyróżnione cechy, wg których dokonuje się kwalifikacji konkretnej czynności prawnej do ustawowo wyróżnionych typów czynności prawnych, Przykład: do cech umowy sprzedaży należy zobowiązanie się jednej strony do przeniesienia własności i wydania rzeczy w zamian za zobowiązanie się drugiej strony do zapłaty ceny;
naturalia negoti (elementy nieistotne) wskazane są w ustawie jako skutki prawne dokonania czynności prawnej określonego typu. Umieszczenie ich w treści czynności prawnej jest dopuszczalne, ale nie konieczne, aby nastąpiły; accidentalia negoti (elementy dodatkowe). Zastrzeżenie ich w treści czynności prawnej stanowi konieczną przesłankę wystąpienia wskazanych w nich skutków prawnych.
2. WARUNEK (art. 89 KC) Powstanie lub ustanie skutków czynności prawnej można uzależnić od zdarzenia przyszłego i niepewnego, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej.
Specyfiką warunku jest to, że jego wystąpienie uzależnione jest od przyszłości zdarzenia i jego niepewności .
Warunek prawa cywilnego służy temu, aby potencjalne strony stosunku cywilnoprawnego mogły przewidywane skutki prawne tej czynności ukształtować w sposób, który zakłada wystąpienie alternatywnej rzeczywistości.
Wyróżniamy warunki: zawieszające i rozwiązujące , dodatnie i ujemne , zależne od woli stron i zależne od przypadku . Warunek jest ZAWIESZAJĄCY gdy od jego spełnienia strony uzależniają powstanie lub zmianę określonego skutku prawnego. Jeżeli warunek zawieszający jest niemożliwy, przeciwny ustawie lub zasadom współżycia społecznego, wtedy cała czynność prawna jest nieważna.
Warunek jest ROZWIĄZUJĄCY gdy jego wystąpienie powoduje ustanie istniejącego skutku czynności prawnej.
Jeżeli warunek zawieszający jest niemożliwy, przeciwny ustawie lub zasadom współżycia społecznego, wtedy uważa się go za niezastrzeżony. Dopóki warunek się nie spełni, nie jest wiadome, jaki będzie ostateczny los czynności prawnej i strony muszą się powstrzymywać od działań, które naruszałyby prawa strony uprawnionej na wypadek ziszczenia się warunku.
Niedopuszczalne jest zastrzeżenie warunku co do przeniesienia własności nieruchomości, powołania spadkobiercy, nie można przyjąć lub odrzucić spadku pod warunkiem.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz