Stosunki prawno-procesowe w postępowaniu cywilnym.

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stosunki prawno-procesowe w postępowaniu cywilnym. - strona 1

Fragment notatki:

STOSUNKI PRAWNOPROCESOWE W POSTĘPOWANIU CYWILNYM teoria natury prawnej Bölowa - proces ze względu na swą naturę prawną jest stosunkiem publicznoprawnym, w którym spór prywatnoprawny zostaje przez współdziałanie powoda i pozwanego wyjaśnione i rozstrzygnięty. Jest stosunkiem trójstronnym: powód- pozwany- sędzia, treścią są ich prawa i obowiązki
polskie stanowisko określane jest jako negatywne wobec tej teorii, zarzuca się że w rzeczywistości zorientowana była cywilistycznie i nie uwzględniała roli organów sądowych ani społecznej funkcji procesu
sąd i strony dążą do dokonania aktu i do wywołania skutku prawnego, będącego jego następstwem
proces jest zdarzeniem prawnym, złożony akt prawny w którym sąd jako organ państwa spełniając swoje funkcje w zakresie wymiaru sprawiedliwości, udziela ochrony prawnej obywatelom oraz innym podmiotom uprawnionym, tworzy i rozwija konkretne stosunki prawnoprocesowe
poprzez stosunki cywilnoprawne sensu largo można rozumieć stosunki prawne o charakterze osobistym, rodzinnym, majątkowym
w stosunkach prawnych wyróżnia się podmioty sąd, prokurator, strony procesowe- osoby fizyczne, prawne, organizacje społeczne, interwenienci, biegli, tłumacze, świadkowie każdy podmiot łączy z sądem stosunek prawny, mogą domagać się od niego określonych czynności, przewidzianych w prawie przedmioty
prawa i obowiązki ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz