Podstawy inwestowania- wykład 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy inwestowania- wykład 3 - strona 1 Podstawy inwestowania- wykład 3 - strona 2 Podstawy inwestowania- wykład 3 - strona 3

Fragment notatki:

Podstawy inwestowania dr Jan Czempas Wykład 3
2. RYZYKO INWESTOWANIA
Inwestowanie jest procesem odbywającym się w czasie. Decyzje inwestycyjne są podejmowane w pewnym momencie, natomiast ich realizacja następuje po upływie pewnego, z góry ustalonego okresu, często wieloletniego. Decyzje te opierają się na przewidywaniach dotyczących pewnych istotnych czynników, jak i płynących z inwestycji korzyści. Przewidywania zawsze obarczone są niepewnością wystąpienia nieoczekiwanych zjawisk, czy wpływu niekorzystnych czynników.
Niewątpliwie jednymi z najbardziej niepewnych czynników rachunku opłacalności inwestycji są korzyści uzyskiwane z realizowanej inwestycji, najczęściej wyrażone jako dochód z inwestycji. Są one przewidywane w momencie dokonywania inwestycji, kierując się mniej lub bardziej optymistycznymi lub pesymistycznymi przypuszczeniami można jedynie szacować wielkości dochodu, jakie osiągnie się w różnych okolicznościach. Rzeczywiste wartości będą znane dopiero w momencie zrealizowania inwestycji.
W momencie gdy na opłacalność inwestycji ma wpływ wiele różnych okoliczności to podejmowanych decyzjach mówimy, że są podejmowane w warunkach niepewności. Podejmując więc decyzje inwestycyjne ponosi się określone ryzyko, że inwestycja nie przyniesie spodziewanych dochodów. Realizacja każdego przedsięwzięcia obarczona jest mniejszym lub większym ryzykiem. Wynika to ze zmienności otoczenia (makroekonomicznego, branżowego), w którym realizowana jest dana inwestycja, oraz ze złożoności samych przedsięwzięć inwestycyjnych. Niepewność co do przyszłych korzyści jest uzależniona również od horyzontu czasowego, jakiego dotyczą inwestycje. Niebezpieczeństwo osiągnięcia innych wyników niż zamierzone jest tym większe, im dłuższy jest okres czasu. Wszystko to powoduje, że nie mamy pełnej pewności co do wielkości i okresu wystąpienia przyszłych korzyści, a w rezultacie nie pozwala określić wszystkich czynników mających wpływ na ostateczny poziom opłacalności realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego.
Główny cel zarządzania ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych polega na wskazaniu jego źródeł i rodzajów ryzyka, a następnie ich pomiar oraz wypracowanie odpowiednich strategii zabezpieczających odkryte rodzaje ryzyka. Powinno ono prowadzić do maksymalizacji efektów zdarzeń pozytywnych oraz minimalizacji konsekwencji zdarzeń negatywnych (niepożądanych).
Jednym z najbardziej spójnych, prostych i funkcjonalnych, a jednocześnie obejmujących najważniejsze aspekty zarządzania ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych jest model przedstawiony przez Ralpha L. Kliema i Irwina S. Ludina, który obejmuje następujące fazy:
identyfikacja ryzyka - określenie spodziewanych rodzajów ryzyka oraz obszarów, w których mogą wystąpić, zarys cech każdego z nich,


(…)

…. Ten rodzaj ryzyka odzwierciedla jaki wpływ ma projekt na zmienne przepływy środków pieniężnych w firmie. Trzecim wyróżnionym rodzajem ryzyka jest ryzyko rynkowe. Uwzględnia ono fakt, iż właściciele sami lokują swoje portfele na rynku kapitałowym i ilustruje ono jaki ma wpływ projekt na sytuację akcjonariuszy w przedsiębiorstwie, którzy mają możliwość ograniczenia ponoszonego ryzyka przez właściwe…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz