Podejmowanie decyzji inwestycyjnych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podejmowanie decyzji inwestycyjnych - wykład - strona 1 Podejmowanie decyzji inwestycyjnych - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Proces podejmowania decyzji inwestycyjnych
Decyzje inwestycyjne wymagają dużych nakładów, podejmowanie decyzji inwestycyjnych jest skutkiem dysponowania bardzo wielu nakładów. Każdej decyzji towarzyszy ryzyko. Proces podejmowania decyzji inwestycyjnych jest procesem szczególnym.
Przedsięwzięcie inwestycyjne dokładnie określony pod względem rzeczowym i finansowym program inwestycyjny, przewidziany do realizacji na danym terenie, podejmowany dla osiągnięcia zamierzonego celu produkcyjnego lub usługowego.
Przedsięwzięcie inwestycyjne może składać się z:
- zadań inwestycyjnych.
- obiektów inwestycyjnych
Zadanie inwestycyjne samodzielny, nierozerwalny, niepodzielny pod względem funkcjonalnym, technologicznym lub użytkowym element przedsięwzięcia inwestycyjnego, którego realizacja zapewnia uzyskanie konkretnego efektu produkcyjnego lub usługowego. Ujmowana jest w planie w postaci określonego zakresu rzeczowego oraz środków finansowych niezbędnych dla wykonania. Podział przedsięwzięć inwestycyjnych na zadania dokonywany jest w celu:
- minimalizowania zamrożonych środków inwestycyjnych poprzez relatywnie szybkie oddanie do użytku samodzielnych zespołów produkcyjnych lub usługowych
- skoncentrowanie mocy wytwórczych wykonawców
W ramach każdego zadania inwestycyjnego mogą występować obiekty inwestycyjne. Są to stałe lub tymczasowe budynki i budowle, niezabudowane instalacje, zespoły maszyn i urządzeń itd. stanowiące dające się wyodrębnić pod względem techniczno - użytkowym.
11.Etapy procesu podejmowania decyzji:
Są to bardzo różne decyzje inwestycyjne, dotyczą różnych przedmiotów, są związane z różnymi nakładami, są podejmowane przez różne podmioty już istniejące, przez przedsiębiorstwa już działające, ale są podejmowane przez inwestorów, którzy mają zamiar podjąć działanie, podejmowane są przez jednostki budżetowe, państwowe, przez inwestorów krajowych i zagranicznych. Istnieje duża różnorodność tych decyzji.
12. Cykl projektu inwestycyjnego rozpoczyna się w momencie podejmowania myślenia o realizacji przedsięwzięcia, aż do momentu kiedy kończy się produkcja w przedsiębiorstwie.
W projekcie inwestycyjnym rozróżnia się trzy fazy:
faza przed inwestycyjna - to faza prowadząca do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Proces przygotowania i podejmowania decyzji inwestycyjnych, kończy się decyzją o podjęciu inwestycji.
faza inwestycyjna- jest to faza gdzie zaczyna się tworzenie umów i negocjacji pomiędzy uczestnikami inwestycji (zakup maszyn, urządzeń, wynalazków, szkolenie załogi). W tej fazie mają miejsce różnego rodzaju decyzje cząstkowe dotyczące realizacji inwestycji.
faza operacyjna - jest to faza w której zaczyna się działanie inwestycji
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz