Inwestycje

note /search

Inwestycje - pytania sprawdzające.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Inwestycje
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1176

Pytania sprawdzające: Ekonomia matematyczna - system produkcji: Jaki jest cel działania producentów? Co to jest korespondencja podaży? Co mierzy funkcja zysku max. producenta? Co to jest korespondencja podaży indywidualnej? Wy...

Inwestycje i globalizacja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Inwestycje
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2422

...Sekurytyzacja- przesunięcie zewnętrznego finansowania przedsiębiorstw z kredytu na finansowanie przy pomocy emisji akcji lub obligacji. Zamiast finansować długiem finansuje się kapitałem. W związku z sekurytyzacją zmieniła się rola ba...

Rola inwestycji - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Inwestycje
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2100

1.Teorie określające determinanty wzrostu gospodarczego: teoria Keynsa - przedstawia determinanty od strony popytowej teoria klasyczna - wyjaśnia determinanty wzrostu gospodarczego rozumiane jako czynniki dochodu narodowego. W Polsce Michał Ka...

Faza inwestycyjna - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Inwestycje
Pobrań: 49
Wyświetleń: 924

Faza inwestycyjna projekty inwestycyjne są realizowane przez bardzo wielu uczestników procesów inwestycyjnych. W procesach inwestycyjnych uczestnicy wielu organizacji, prowadzą działalność na podstawie umów gospodarczych. Zasady tej działalności są określone w umowach gospodarczych. Głównym uczestni...

Podejmowanie decyzji inwestycyjnych - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Inwestycje
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1134

Proces podejmowania decyzji inwestycyjnych Decyzje inwestycyjne wymagają dużych nakładów, podejmowanie decyzji inwestycyjnych jest skutkiem dysponowania bardzo wielu nakładów. Każdej decyzji towarzyszy ryzyko. Proces podejmowania decyzji inwestycyjnych jest procesem szczególnym.

Ryzyko inwestycyjne - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Inwestycje
Pobrań: 112
Wyświetleń: 882

. Ryzyko inwestycyjne: inwestycje są zawsze podejmowane dla określonego celu, dla zrealizowania jakiegoś oczekiwania. Z istotą inwestycji wiąże się ryzyko nie spełnienia oczekiwania. Odkładanie pewnego dla niepewnego, odkładanie pewnej ...

Geneza słowa inwestycje - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Inwestycje
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2163

Geneza słowa inwestycje - Według Begg'a inwestycje to ilość bieżącej produkcji odłożona na powiększenie majątku, nie zaś przeznaczona do bieżącej konsumpcji. Według Samuelson'a inwestycje to poświęcenie bieżącej konsumpcji dla zwiększenia przyszłej konsumpcji. Dla ekonomistów inwestycje oznaczają t...

Etapy fazy przedinwestycyjnej - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Inwestycje
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1743

Etapy fazy przedinwestycyjnej: . identyfikacja możliwości inwestycyjnych. które mogą później przekształcić się w konkretne projekty inwestycyjne. W ramach studium możliwości analizy obejmuje się: występowanie i obfitość zasobów naturalnych i możliwość ich wykorzystania modele rozwoju gospodarki...

Źródła finansowania projektów - wykład

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Inwestycje
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

Źródła finansowania (?) PROJEKTY KORPORACYJNE - projekty zakładają rozmaite źródła finansowania - własne i obce PROJECT FINANSE - samo finansowanie się projektu - projekt sfinansuje się sam ze swoich przychodów które wygeneruje - projekt jest tak zaplanowany że w calości wszystkie wydatki związan...

Wykład - cykl życia projektów

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Inwestycje
Pobrań: 28
Wyświetleń: 826

CYKL ŻYCIA PROJEKTU (takie kółko) Cykl życia dzieli się na 3 fazy Faza przed realizacyjna Opracowanie studium możliwość inwestycyjnych Opracowanie studium wstępne Studium - studium ostateczne Dla studium b i c opracowuje się także studium pomocnicze Raport oceniający projekt - jest podsumowan...