Inwestycje - strona 2

Wykład - metody oceny projektów inwestycyjnych

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr inż. Marek Sierakowski
 • Inwestycje
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1764

DYSKONTOWE METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH 2.1. ZDYSKONTOWANY OKRES ZWROTU (DPB) Suma ( CFb / ( (1+k)^t) ) = 0 (1+k) - współczynnik dyskontowy dla stopy dyskontowej = k L - liczba lat (DPB) WADY Takie same wady jak prosty...

Wykład - podział finansowania projektów inwestycyjnych

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr inż. Marek Sierakowski
 • Inwestycje
Pobrań: 70
Wyświetleń: 812

Finansowania projektów inwestycyjnych (Podział) Ze względu na źródła: Kapitał własny (wewnętrzny, zewnętrzny) Kapitał obcy Ze względu na środowisko: Kapitał wewnętrzny Kapitał zewnętrzny Zewnętrzny kapitał może także pochodzić od udziałowca/współwłaściciela (jako kapitał własny spółki). Pożyc...

Wykład - podział projektów

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr inż. Marek Sierakowski
 • Inwestycje
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

PODZIAŁ PROJEKTÓW 1   Ze względu na rodzaj generowanych przepływów pieniężnych projekty zieli się na: Typowe Nietypowe     PROJEKTY NIETYPOWE Podstawą ich cechą jest, że wydatki i wpływy występują w tych projektach przemiennie (wystarczy, że taka przemienność będzie więcej niż 1 raz. Np. kop...

Wykład - preeliminowanie wydatków inwestycyjnych

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr inż. Marek Sierakowski
 • Inwestycje
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1295

PRELIMINOWANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH - szeroko pojęta analiza finansowa projektu, której celem jest dokonanie wyboru projektów zapewniających w danym czasie i w danych warunkach przyrost wartości przedsiębiorstwa. W literaturze przedm...

Wykład - księgowa i prosta stopa zwrotu

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr inż. Marek Sierakowski
 • Inwestycje
Pobrań: 42
Wyświetleń: 637

.KSIĘGOWA STOPA ZWROTU / PROSTA STOPA ZWROTU ARR = ((suma śr.Zn)/ ( (WPI+WKI)/2 ) ) x 100 ARR - ksiegowa stopa zwrotu Zn - przeciętny roczny zysk netto (średnia arytmetyczna) n - liczba lat (okresów) trwania projektu WPI - wartość początkowa inwestycji WKI - wartość końcowa netto inwestycji (p...

Wykład - szacowanie przepływu pieniędzy w projekcie

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr inż. Marek Sierakowski
 • Inwestycje
Pobrań: 21
Wyświetleń: 714

Szacowanie przepływów środków pieniężnych w projekcie. 3 rodzaje przepływów pieniężnych w projekcie. …. …. Zasada 2 Nakazuje ignorowanie , czyli odrzucenie wszelkich kosztów już poniesionych. Oznacza to, że wszystkie koszty poniesione do momentu podjęcia decyzji inwestycyjnej (uznania bądź nie uz...

Inwestycje dł i krótkoterminowe

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
 • Inwestycje
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2289

Ma objętość 6 stron zapisanych w formacie doc. pojęcie inwestycji, podział inwestycji na te długoterminowe i krótkoterminowe, ich specyfikacja. CO to właściwie są inwestycje? Odp na to i inne pytana znajdziecie w notatce. Inwestycje są wtedy gdy, podmiot nie wykorzystuje ich na własne potrzeby, ale...