Wykład - metody oceny projektów inwestycyjnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1848
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - metody oceny projektów inwestycyjnych - strona 1 Wykład - metody oceny projektów inwestycyjnych - strona 2 Wykład - metody oceny projektów inwestycyjnych - strona 3

Fragment notatki:

DYSKONTOWE METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH
2.1. ZDYSKONTOWANY OKRES ZWROTU (DPB)
Suma ( CFb / ( (1+k)^t) ) = 0
(1+k) - współczynnik dyskontowy dla stopy dyskontowej = k L - liczba lat (DPB)
WADY
Takie same wady jak prosty okres zwrotu ale on uwzględnia wartość pieniądza w czasie
2.2. AKTUALNA WARTOŚĆ NETTO PROJEKTU INWESTYCYJNEGO
NPV = n suma (na dole i=l) (CF i / ( (1+k)^i) ) - CF 0
NPV - aktualna wartość netto projektu n - liczba okresów trwania projektu
CF i - przepływ środków pieniężnych generowany przez projekt w i-tym roku
CF o - całkowite nakłady inwestycyjne niezbędne do uruchomienia projektu
Kryteria oceny projektu za pomoca NPV
NPV 0 - można przyjąć ZALETY - wyraża wartość pieniądza w czasie
- może być stosowana do oceny wszystkich projektów
- uwzględnia wszystkie przepływy środków pieniężnych w całym okresie trwania projektu
WADA - trudności z ustaleniem stopy dyskontowej - wyraża zmiany wartości pieniądza w czasie
****
Przyjęcie stopy dyskontowej jako wielkości nie ulegającej zmianie w całym okresie trwania projektu jest możliwe w sytuacji stabilności warunków makroekonomicznych tzn: (1) nie ulegają zmianie stopy procentowe, (2) stopa inflacji jest względnie stabilna i niska (nie powinna przekraczać stopy frykcyjnej = 3,5%) , (3) względnie stabilna stopa bezrobocia (bezrobocie frykcyjnej nie większe niż 6%) (4) istnieje wzrost PKB (5) stabilność cen na rynku nieruchomości NPV = ( CF1 / (1+k1) ) + ( CF2 / ((1+k1)(1+k2)) ) + ( CF3 / ((1+k1)(1+k2)(1+k3)) ) + …. +
( CFn / ((1+k1) ….. (1+kn)) ) - Cfo
NPV- miara nadająca się do oceny opłacalności także portfela inwestycyjnego
NPV (A+B) = NPVA + NPV B Gdzie A i B oznacza odpowiednio A i B
NPV = ( (n suma(i=l) CF * (1+k)n-1 ) / (1+k)^n ) - CF 0 K - stopa dyskontowa
(n suma(i=l) CF * (1+k)n-1 ) - wartość przyszłych przepływów pieniężnych
MNPV = /wzór/ SCHEMAT OBLICZANIA NPV WG MODELU UNIDO
- tylko gdy projekt finansowany jest z obcych środków pieniężnych
PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PROJEKTU
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz