Wykład - podział projektów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - podział projektów - strona 1 Wykład - podział projektów - strona 2

Fragment notatki:

PODZIAŁ PROJEKTÓW 1
 
Ze względu na rodzaj generowanych przepływów pieniężnych projekty zieli się na:
Typowe Nietypowe
 
 
PROJEKTY NIETYPOWE
Podstawą ich cechą jest, że wydatki i wpływy występują w tych projektach przemiennie (wystarczy, że taka przemienność będzie więcej niż 1 raz.
Np. kopalnie - kopalnie kończą żywot i muszą być zlikwidowane, likwidacja niesie ze sobą ogrmne koszty
Lecz takich projektów będzie coraz więcej - prawo ochrony środowiska
Kolejny podział projektów, który ma znaczenie z pkt widzenia na opłacalnośc projektu
 
Ze względu na czas trwania projekty dzielimy na:
Projekty o takim samym okresie trwania
Projekty o różnym okresie trwania
 
Rozróżnienie projektów ze względu na czas trwania ma istotne znaczenie zarówno dla doboru odpowiednich wskaźników oceny jak również porównania
Ocena projektów o różnym okresie trwania komplikuje się dodatkowo w przypadku projektów powtarzalnych, tzn. projektów wymagających takich samych nakładów, ale generujących różne wartości przepływów pieniężnych.
PODZIAŁ POJEKTÓW - trzeci
 
Projekty inwestycyjne kwalifikowane jako specjalne.
 
Do projektów specjalnych zalicza się działalność polegająca na zakupie określonych dóbr (np.. Przedsiębiorstw nieruchomości gruntowych, budynkowych(), a następnie zrestrukturyzowaniu, przekształceniu i odsprzedaniu z zyskiem w całości lub częściach. Do projektów tych należą:
Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw
Niektóre projekty deweloperskie
 
Najważniejsze powody połączeń i przejęć jednych przedsiębiorstw przez inne są następujące:
Efekt skali,
-obniżka kosztów stałych przypadających na jednostkę, koszty stałe rozkładają się na większa ilość produktów, co ma wpływ na ich zmniejszenie
Możliwość zredukowania niektórych kosztów stałych
Lepsze wykorzystanie posiadanych przez firmę zasobów
Wzrasta stopień wykorzystania zdolności produkcyjnej przedsiębiorstwa
Dywersyfikacja prowadzonej działalności operacyjnej Zróżnicowanie, które może być efektem połączenie przedsiębiorstwa
Zwiększenie udziału w rynku pozwalające uzyskać pozycję dominującą
 
Obok tych powodów czynnikiem skłaniającym do przejęcia jednych przedsiębiorstw przez inne jest chęć osiągnięcia zysku spekulacyjnego. Możliwe są tu następujące przypadki:


(…)

… - ze względu na podział motywacji
 
Ze względu na rodzaj motywacji projekty "przejęcia" można podzielić na:
Wrogie - dokonywane w celu osiągnięcia spekulacyjnych zysków
Przyjazne - dokonywane w celu zrealizowania wspólnych zamierzeń, osiągnięcia efektu synergii, uzyskania silniejszej pozycji na rynku lub obrony przed wrogim przejęciem

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz