metody oceny proj.gos malecki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
metody oceny proj.gos malecki - strona 1

Fragment notatki:


Metody wyceny projektów gospodarczych Metody wyceny projektów  gospodarczych (2) Metody wyceny projektów gospodarczych dr Konrad Subda Cykl życia projektu inwestycyjnego (1) • Faza przedinwestycyjna • Faza inwestycyjna • Faza operacyjna Faza przedinwestycyjna (pre-feasibility, feasibility) – Koncepcja projektu – Analiza rynku – Określenie lokalizacji – Szacowanie nakładów inwestycyjnych – określenie strony technicznej projektu – Określenie organizacji i zasobów ludzkich – Oszacowanie parametrów ekonomiczno finansowych – Sporządzenie prognoz finansowych – Ocena opłacalności inwestycyjnej Metody wyceny projektów gospodarczych dr Konrad Subda Cykl życia projektu inwestycyjnego (2) • Faza inwestycyjna (wdrożenie w życie założeń ze studium  wykonalności) – Przeprowadzenie przetargów na wykonanie infrastruktury – Realizacja projektów technicznych – Negocjacje i podpisywanie umów z dostawcami i odbiorcami – Budowa infrastruktury i instalacja maszyn i urządzeń – Rekrutacja i szkolenie personelu – Odbiór techniczny obiektów i linii technologicznych – Wstępny rozruch maszyn i urządzeń – Prowadzenie testów technicznych i jakościowych (próbne serie  produkcyjne) Metody wyceny projektów gospodarczych dr Konrad Subda Cykl życia projektu inwestycyjnego (3) • Faza operacyjna (właściwa eksploatacja projektu) – Rozruch właściwy projektu – Dochodzenie do potencjalnych mocy produkcyjnych – Okres pełnego wykorzystania mocy produkcyjnych – Doskonalenie techniczne, optymalizacja procesów – Wdrażanie innowacji – Ewentualna rozbudowa mocy produkcyjnych – Restrukturyzacja procesów • Dodatkowe działania w fazie operacyjnej – Kontrola wykonania planu – Identyfikacja odchyleń – Działania naprawcze (korekta strategii, restrukturyzacja działalności,  zaprzestanie działalności) Metody wyceny projektów gospodarczych dr Konrad Subda Główne elementy business planu 1. Cel przedsięwzięcia – uzasadnienie powstania i funkcjonowania  firmy 2. Analiza rynku • Grupy docelowych klientów • Segmentacja klientów • Zakres geograficzny działania 3. Analiza popytu na produkty/usługi 4. Analiza konkurencji 5. Prognoza sprzedaży 6. Plan marketingowy • Rodzaj produktów i usług • Dystrybucja • Strategia promocji • Strategia cenowa 7. Pan zatrudnienia 8. Techniczny plan działania 9. Analiza opłacalności inwestycyjnej Metody wyceny projektów gospodarczych dr Konrad Subda Finansowanie projektów inwestycyjnych • Finansowanie projektu jako jeden z kluczowych czynników sukcesu  projektu gospodarczego • Określenie  niezbędnych  zasobów  finansowych  powinno  nie  tylko  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz