Inwestycje sektora publicznego- ćwiczenia 3

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inwestycje sektora publicznego- ćwiczenia 3 - strona 1 Inwestycje sektora publicznego- ćwiczenia 3 - strona 2

Fragment notatki:

Ćwiczenia 3
Zadanie 1 (NPV)
Treść: Przepływy pieniężne dla projektu inwestycyjnego realizowanego przez podmiot sektora publicznego przedstawiają się następujące:
- 1 000 000
100 000
300 000
400 000
600 000
Oblicz NPV dla danego przedsięwzięcia, jeśli koszt pozyskania kapitału będzie wynosił 10%.
Rozwiązanie: NPV = 49 177 - przedsięwzięcie powinno zostać zaakceptowane
Inwestycje są podejmowane, żeby zrealizować określone cele a nie, żeby osiągać zysk
Zadanie 2 (NPV)
Treść: Obliczyć NPV dla tych samych danych, dla stopy równej 5%
Rozwiązanie: NPV = 206 503
Wraz ze wzrostem stopy przyjętej do dyskontowania NPV maleje.
Wartość rezydualna - wartość, jaką obiekt osiągnie na koniec okresu eksploatacji
W inwestycjach sektora publicznego występuje wartość końcowa zwana wartością rezydualną
Zadanie 3 (NPV, wartość rezydualna)
Treść: Oblicz NPV dla przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego przez podmiot sektora publicznego, którego przepływy pieniężne są następujące:
- 1 000 000
100 000
300 000
400 000
100 000
WACC dla tego przedsięwzięcia wynosi 10%. Wartość rezydualna wynosić będzie 500 000.
Rozwiązanie:
CF5 = 100 000 + 500 000 = 600 000
NPV jak w zadaniu 1
Zadanie 4 (PI)
Treść: Korzystając z danych z zadania I oblicz PI
Rozwiązanie:
PI = 1,05
Z jednej złotówki nakładów otrzymany 1 zł i 5 groszy wpływu
Dla przedsięwzięć inwestycyjnych sektora publicznego IRR jest często ujemne.
Zadanie 5 (IRR)
Treść: Dla danych z zadania 1 obliczyć IRR.
Rozwiązanie:
NPV dla 11% 21 291,95
NPV dla 12% -5 533,18
IRR = 11,79%
Przedsięwzięcie jest do zaakceptowania, różnica nie jest duża. Przyjmuje się, że wpływy są reinwestowane przy stopie równej 11,79%.
Trzeba inwestować w bardziej agresywne papiery, aby osiągnąć taką stopę zwrotu.
MIRR:
Założenie - jest to taka stopa dyskontowa, dla której PV wartości końcowej jest równa wartości PV wydatków inwestycyjnych
Wpływy, które osiągamy z projektu są reinwestowane przy stopie innej niż IRR, najczęściej stosuje się stopę pozyskania kapitału, ale nie zawsze
Wartość końcowa projektu
Zadanie 6 (MIRR)
Treść: Dla danych z poprzedniego zadania:
Rozwiązanie:

(…)


Cechą inwestycji infrastrukturalnych jest okres zwrotu. Jeśli zyski nie występują to w ogóle się go nie liczy.
FNPV(C) - finansowa wartość bieżąca netto dla całej inwestycji
W projektach dofinansowywanych ze środków europejskich
FRR(C) - finansowa stopa zwrotu dla całej inwestycji
FNPV(K) - finansowa wartość bieżąca dla kapitału krajowego
FRR(K) - finansowa stopa zwrotu dla kapitału krajowego
W przypadku funduszy unijnych jest zasada dofinansowania a nie finansowania. Gdy NPV jest dodatnie to inwestycja nie ma szans na finansowanie ze środków unijnych (poza projektami przemysłowymi)
C - dla całej inwestycji
K - dla kapitału krajowego
OBLICZENIA DO ZADAŃ NA DODATKOWYCH KARTKACH
2

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz