Pytania egzaminacyjne - Identyfikacja ryzyka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 917
Wyświetleń: 1883
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania egzaminacyjne - Identyfikacja ryzyka - strona 1 Pytania egzaminacyjne - Identyfikacja ryzyka - strona 2 Pytania egzaminacyjne - Identyfikacja ryzyka - strona 3

Fragment notatki:

Egzamin decyzje inwestycyjne sesja zimowa 2005 prof. Marcinek
Teoria:
1.Identyfikacja ryzyka (ostatni wykład)
a)debata publiczna
b)ocena niepewności…
c)metoda probabilistycznej…
d)Żadna z powyższych
2.Przesłanki PPP (partnerstwo(?) publiczno-prawne)
3.Umowy dotyczące BOT
4.Charakterystyka inwestycji w dzieła sztuki
d) żadna z powyższych
5. MIRR to miara efektywności:
a) dyskontowa
b)złożona
c)dynamiczna
d) żadna a powyższych
Zadania:
Projekty A, B, C, D, E, F mają wartości IRR 16%, 17%, 18%, 19%, 20%, 22%. Przedsiębiorstwo finansowane z kapitałów własnych 6000zl, oprocentowianie15% i z kapitałów obcych 4000zł oprocentowanych 20%, podatek dochodowy 30%
a)projekty akceptowalne ABCD
b) projekty akceptowalne BCDE
c)żadna z powyższych
d) nie można odpowiedzieć, bo nie ma kosztu kapitału
7. Oblicz ROI, mając dane przychody ze sprzedaży, koszty bieżące, amortyzację, podatek dochodowy, odsetki, nakłady inicjujące
a) 4.04%
b) 90.05%
c)nie można policzyć d)żadna z powyższych
8.Oblicz wartość nadwyżki finansowej netto po podwyższeniu stopy dyskontowej, o 20%, jeżeli bazowe NPV=…. Przychody ze sprzedaży …, koszty…, podatek dochodowy…, stopa dyskontowa….(nie ma danych Io  należy policzyć)
a)…
b)50,4
c)nie można policzyć, bo nie ma Io
d) żadna z powyższych
9. Oblicz IRR, jeżeli Io=100 a CF=235, -137
a)7,19%
b)27,81%
c)jest możliwe by były dwie IRR lub więcej
d)jest możliwe by nie było żadnej IRR
10) Nakłady kapitałowe 15, inwestycje w aktywa trwałe 70, pasywa 100 w tym kapitał własny i zobow. długoterminowe 90. Ile wynoszą nakłady inwestycyjne?
a)920
b)95
c)100
d) Żadna z powyższych
11. Oblicz NPV, jeśli wiadomo, iż przychody w każdym roku=100, koszty stanowią 70% przychodów (razem z amortyzacją). Nakłady incest. 60, przseds. 3 lata eksploatacji. podatek 28%, st. dyskontowa 10%
12.Oblicz IRR, jeżeli przepływy : -10000, 0, 640000,
a) 7%
b)4%
c)nie można obliczyć
d)żadna z powyższych
13. Ole powinna wynosić minimalna cena sprzedaży, jeżeli maksymalna zdolność produkcyjna 2000szt, koszty zmienne 6, koszty stałe (bez anodyzacji)3000zł, coroczna amortyzacja 1000zł
a) 8zł
b) 4zł


(…)


- okres zwrotu bez dyskonta
- okres zwrotu z dyskontem
- PI
Obiekt zostanie całkowicie zamortyzowany w 5letnim okresie eksploatacji, a koszt kapitału wynosi 10%
Zadanie 2
Stosując IRR ocenić przedsięwzięcie inwestycyjne, którego coroczne przepływy będą wynosiły 10 w ciągu 5 lat, nakłady inwestycyjne 37, a koszt kapitały 10,5%
Zadanie 3
Rozważany jest zakup maszyny o wartości 1500…
… inicjujące wynoszą 12. dane z rachunku zysku i strat zgodne z tabelką:
Lata
Przychody brutto
Koszty poniesione
Ogółem
W tym amortyzacja
1
15
7
4
2
17
8
4
3
18
9
4
Pozostałe dane:
podatek dochodowy wynosi 40%,
stopa inflacji 10%,
koszt pozyskania kapitału 15%
eksploatacja trwa 3 lata.
Obliczyć prosty okres zwrotu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego którego strumień przepływów pieniężnych przedstawia się następująco: -100, 40, 40, 30, 27, 31. stopa dyskontowa 10%.
opierając się na kryterium PI (wskaźnika zyskowności) dokonaj oceny przedsięwzięcia inwestycyjnego, którego bieżąca wartość netto wynosi 300, a nakłady inicjujące wynoszą 600.
dane jest przedsięwzięcie inwestycyjne o następujących parametrach:
roczne przychody ze sprzedaży 20,0
stopa dyskontowa 10%,
okres eksploatacji 3 lata,
roczne koszty energii…
… i oceń przedsięwzięcie inwestycyjne, jeżeli stopa na rynku kapitałowym wynosi 22%, IRR = 20%
obliczyć realną IRR, jeżeli nominalna (rynkowa) IRR dla badanego przedsięwzięcia inwestycyjnego wynosi 20%, a stopa inflacji 15%.
obliczyć okres zwrotu z dyskontem dla przedsięwzięcia inwestycyjnego którego zdyskontowany strumień przepływów pieniężnych przedstawia się następująco -100,00; 38,76; 33,80; 31,55; 26,57; 31,05, stopa dyskontowa 10%
opierając się na kryterium PI (wskaźnika zyskowności) dokonaj oceny przedsięwzięcia inwestycyjnego, którego bieżąca wartość netto wynosi 800, a nakłady inicjujące wynoszą 1,000.
dane jest przedsięwzięcie inwestycyjne o następujących parametrach:
roczne przychody ze sprzedaży 20,0
stopa dyskontowa 10%,
okres eksploatacji 3 lata,
roczne koszty energii 2,0
stopa podatku…
… gdy koszty amortyzacji wzrosną a o 20%.
Egzamin - prof. Marcinek
Zad. 1 Urządzenie o wartości początkowej 36 000 i eksploatacji 30 lat - amortyzacji w sposób liniowy. Wartość końcowa wyniesie 6 000, wartość księgowa w końcu 12 roku wyniesie:
a) 24 000 b) 42 600 c) 42 800 d) żadna z powyższych
Zad. 2 NPV projektów o rocznych przepływach: - 150, 100, 100, 100,
Obliczane dla realnej stopy 5% wynosi 99. Wartość…
… tego, ile wynosi nadwyzka finansowa 14) Venture Capital a) średnio i długoterminowy charakter b)... 15) Do policzenia współczynnik zadłuzenia Coś odnosnie offshoringu
Egzamin - prof. Marcinek
Zad. 1 Urządzenie o wartości początkowej 36 000 i eksploatacji 30 lat - amortyzacji w sposób liniowy. Wartość końcowa wyniesie 6 000, wartość księgowa w końcu 12 roku wyniesie:
a) 24 000 b) 42 600 c) 42 800 d…
… i długoterminowy d) żadna z powyższych 4. Okres eksploatacji można ustalić na podstawie: a) liczby lat występowania dodatnich przepływów pieniężnych b) oceny okresu ekonomicznego c) średniej ważonej stawki amortyzacji d) coś o niekonwencjonalnych przepływach pieniężnych 5. Inwestycje w dzieła sztuki: a) krótkookresowe b) duża stopa zwrotu z dzieł niesygnowanych c) łatwo ustalić ich wartość d) żadna z powyższych 6…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz