Ryzyko a niepewność- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 231
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ryzyko a niepewność- opracowanie - strona 1 Ryzyko a niepewność- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

„Ryzyko a niepewność”
Ryzyko i niepewność są bardzo ważnymi pojęciami związanymi z podejmowaniem decyzji, a szczególnie decyzji o charakterze finansowym i inwestycyjnym zarówno w przypadku inwestorów indywidualnych jak i inwestorów instytucjonalnych.
Przyczyną występowania niepewności i ryzyka jest przesunięcie w czasie występujące pomiędzy momentami: podjęcia decyzji i uzyskania efektów inwestycji. Aby móc omówić zagadnienia ryzyka i niepewności w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych należy na początku zdefiniować oba pojęcia. Ryzyko jest sytuacją, gdy co najmniej jedna z jej składowych nie jest znana, ale jest rozpoznane prawdopodobieństwo jej wystąpienia. Niepewność natomiast oznacza sytuację, gdy nie można określić, jakie elementy się na nią składają, jaka jest ich wartość lub, jakie jest prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Czyli podejmując decyzję w sytuacji ryzyka podmiot wie, że coś mu zagraża, nie ma jedynie wiedzy, z jakim prawdopodobieństwem dane zagrożenie wystąpi. A w przypadku niepewności podmiot podejmujący decyzję nie zdaje sobie nawet sprawy z sytuacji zagrożenia. Przykładem sytuacji obarczonej niepewnością jest wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych albo badanie przestrzeni międzyplanetarnej. Natomiast przykład ryzyka może stanowić inwestowanie w obligacje korporacyjne lub akcje przedsiębiorstw.
Niepewnością i ryzykiem obciążona jest większość przedsięwzięć rzeczowych, ale ich poziom jest różny. W przypadku przedsiębiorstw poziom ryzyka i niepewności jest znaczący w przedsięwzięciach nowych mających charakter strategiczny, związanych między innymi z wprowadzaniem na rynek nowego produktu, a także wchodzeniem na nowy rynek. Działania przedsiębiorstw mające charakter konwencjonalny, związane z jego zwykłą działalnością oraz tak zwane działania wymuszone związane chociażby z wymaganiami ekologicznymi charakteryzują się niskim poziomem ryzyka.
W przypadku cyklu życia projektu inwestycyjnego największy poziom ryzyka występuje w pierwszej fazie, czyli identyfikacji i wstępnej ocenie. Najistotniejsze jest ustalenie możliwych rodzajów ryzyka, które mogą oddziaływać na przedsięwzięcie. W następnych fazach poziom ryzyka z czasem malej.
Ryzykiem w przeciwieństwie do niepewności można zarządzać. Na procedurę zarządzania ryzykiem składają się takie działania jak: identyfikacja rodzajów ryzyka, pomiar ryzyka oraz kontrola rozpoznanego ryzyka. Identyfikacja ekspozycji na ryzyko polega na przeanalizowaniu i rozpoznaniu ryzyka zachodzącego w firmie, której celem jest jak najwcześniejsze ustalenie niebezpieczeństw zagrażających firmie. Pomiar ryzyka jest to ustalenie poziomu zagrożenia działalności. Kontrolę ryzyka można natomiast prowadzić fizycznie i finansowo. Fizyczna kontrola ryzyka obejmuje wszystkie operacje stosowane do redukcji ilości i wielkości strat. Natomiast

(…)

… bardzo istotnym podziałem ryzyka jest klasyfikacja na ryzyko finansowe oraz niefinansowe. Dodatkowo można wyróżnić inne rodzaje ryzyka takie jak: handlowe (w tym płynności i kredytowe), rynkowe Np. stopy procentowej, społeczne, wystąpienia zdarzeń losowych, polityczne oraz gospodarcze.
Ryzyko w przeciwieństwie do niepewności jest mierzalne, można je oszacować. W przypadku niepewności można mówić jedynie o jej ocenie. Do pomiaru ryzyka można wykorzystać wiele technik, najczęściej stosowanymi są: analiza wrażliwości, metody symulacyjne, analiza progu rentowności, technika drzewa celów, teoria gier, oraz inne podejścia oparte o rachunek prawdopodobieństwa.
Na podstawie przedstawionych przeze mnie argumentów można przyjąć tezę, że ryzyko i niepewność są bardzo istotnymi pojęciami związanymi z podejmowaniem decyzji inwestycyjnych zarówno w skali mikro jak i w skali makro.
Finanse i Rachunkowość
Przedmiot: Decyzje inwestycyjne (ćwiczenia)
Rok akademicki 2012/2013
Semestr I
Dr E. Zagórska
Autor notatki: lic. Krzysztof Podgórski
2

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz