Zdarzenia prawne zależne od woli człowieka

note /search

Zdarzenia prawnomiędzynarodowe.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 455

z działaniem ludzi (przekroczenie granicy przez cudzoziemca) zachowanie się państw i inne zdarzenia zależne...

Zdarzenia prawne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Prawo cywilne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 714

, śmierć człowieka Działania - są to zdarzenia ludzi, czyli zależne od woli człowieka Wyróżniamy: - czyny...

Zdarzenie cywilnoprawne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo cywilne
Pobrań: 1211
Wyświetleń: 5033

i zależne od woli człowieka; mogą przybrać postać czynienia pozytywnego lub powstrzymywania...

Oświadczenie woli - teoria zaufania

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo cywilne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1092

prawnych wywołujących skutki prawne, ale określonych w ustawie i niezależnie od woli podmiotu działającego. ...

Zdarzenia prawne i ich podział

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1267

do nich akty normatywne. Czyny - to zdarzenia zależne od woli człowieka, ale wywołujące skutki prawne...

Podział zdarzeń prawnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1568

między nimi polega na tym, że pierwsze są niezależne, a drugie zależne od woli człowieka. Zdarzenia w ścisłym...

Fakty prawne - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1428

. DZIAŁANIA - kategoria faktów prawnych zależnych od woli człowieka - ludzkie zachowanie: obejmuje zarówno...

Zdarzenie cywilnoprawne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo cywilne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 847

się od nich tym, że skutek prawny następuje niezależnie od woli działającego (np. wezwanie dłużnika do wykonania zobowiązania...