Czynność konwencjonalna - strona 10

Elementy Teorii Prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 728

konwencjonalnych, takich czynności, z którymi łączy się dokonanie zmian w otaczającej nas rzeczywistości (nadanie...

Stosunki prawne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Przemysław Biskup
 • Prawo
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1281

- są to wszelkie wydarzenia zależne od ludzkiej woli. Dzielą się one na czyny i czynności konwencjonalne...

Obowiązywanie prawa - Vacatio legis

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Aleksandra Wronkowska
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1302

- chwila dokonania ostatniej spośród wszystkich czynności konwencjonalnych (zazwyczaj: czynność urzędowego...

Stosowanie prawa - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Stosowanie prawa i obowiązywanie prawa
 • Prawo
Pobrań: 826
Wyświetleń: 1092

działaniem kompetentnych organów władzy publicznej o charakterze czynności konwencjonalnej, polegającym...

Podstawy wiedzy o prawie - skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Biskup
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 161
Wyświetleń: 861

– wyznacza treśd powinnego zachowania Zachowania regulowane przez prawo: a) Czyny i czynności konwencjonalne...

Prawo podmiotowe - omowienie zagadnien

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 581

. Może tu chodzić zarówno o czynności psychofizyczne, jak i konwencjonalne. Korelatywnie sprzężony z prawem...