Czynność konwencjonalna przykłady

Stosunek prawny

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Ewa Załęski
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1022

, zachowania (działania i zaniechania): czyny: zgodne z prawem, niezgodne z prawem, czynności konwencjonalne...

Stosunek prawny-opracowanie

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • dr Sławomir Oliwniak
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1141

zachowania - adresat możny jest dokonywania w sposób ważny określonych czynności konwencjonalnych - adresat 1...

Prawonawstwo - Hipoteza

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1148

wprost). §18 DYSPOZYCJA Czyny - faktyczne zachowania psychofizyczne (zabójstwo) Czynności konwencjonalne...

Jedostka- wykład

  • Politechnika Wrocławska
  • dr inż. Anna Helena Zgrzywa-Ziemak
  • Zarządzanie firmą
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

, doradca, psycholog kliniczny. Konwencjonalny. Woli czynności uregulowane przepisami, uporządkowane...