Czynność konwencjonalna przykłady - strona 2

Fakty i stosunki prawne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 105
Wyświetleń: 665

do regulacji prawa publicznego i prywatnego - czyny i czynności konwencjonalne: władcze organów władzy...

Powstawanie prawa, źródła prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marek Jarentowski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 196
Wyświetleń: 952

to czynność konwencjonalna kompetentnego organu państwa. Tak więc sposób ten ma charakter zorganizowany, prawo...

Kompetencja - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

określonej doniosłej prawnie czynności konwencjonalnej, przy czym skorzystanie z tego uprawnienia powoduje...

Zdarzenia prawne i ich podział

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1141

nich można wyodrębnić czynności konwencjonalne oraz czyny. Czynności konwencjonalne to inaczej zachowania psychofizyczne...

Normy postępowania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Aleksandra Wronkowska
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1169

od tego, czy zamierza się osiągnąć określony stan rzeczy. czynność konwencjonalna to taka czynność psychofizyczna...