Fakty i stosunki prawne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fakty i stosunki prawne - strona 1 Fakty i stosunki prawne - strona 2 Fakty i stosunki prawne - strona 3

Fragment notatki:

1. FAKTY INDYFERENTNE PRAWNIE I FAKTY PRAWNE fakty indyferentne prawnie (obojętne prawnie) - nie interesuje się nimi prawo: rozmowa towarzyska, czytanie książki - nie wywołują skutków prawnych
fakty prawne - takie zdarzenia lub zachowania podmiotów, które są unormowane przez prawo: kupowanie czegoś (umowa kupna-sprzedaży), wywołują skutki prawne - powstanie, zmianę albo wygaśnięcie pewnych uprawnień/obowiązków podmiotów prawa, wywołują też stosunki prawne
stosunek prawny - stosunek społeczny, który jest uregulowany przez prawo i którego stronami są podmioty prawa
instytucja prawna - trwała forma regulacji prawnych typowych stosunków społecznych (małżeństwo, spadkobranie, posiadanie, własność, dzierżawa, hipoteka itd.), na nią składa się zespół norm powiązanych ze sobą
2. ZDARZENIA I ZACHOWANIA zdarzenia - takie fakty prawne, które występują w świecie zewnętrznym niezależnie od woli i zachowań podmiotów prawa (np. śmierć człowieka - rodzi skutek prawny w postaci spadkobrania)
zachowania - takie fakty prawne, które są zależne od woli podmiotu - dzielą się na:
- działania czyli zachowania aktywne i zaniechania czyli brak działania w sytuacji, w której prawo wymaga aktywności
- na czyny zgodne z prawem i niezgodne z prawem - zachowania przyporządkowane do regulacji prawa publicznego i prywatnego - czyny i czynności konwencjonalne: władcze organów władzy publicznej w związku ze stosowaniem i stanowieniem prawa, i czynności prawne
Przykłady władczych zachowań organów władzy wywołujących skutki prawne w prawie publicznym: - stanowienie i stosowanie prawa
- porozumienia i przyrzeczenia administracyjne
- decyzje administracyjne jednostronnie określające prawa i obowiązki konkretnego adresata
czynności konwencjonalne - normalne czynności psychofizyczne, którym prawo nadaje głębszy sens - np. wypisanie kartki papieru = sporządzenie testamentu
czynność cywilnoprawna - w prawie prywatnym zachowanie zgodne z prawem i zmierzające do wywołania określonych skutków prawnych przez oświadczenie woli
Podział czynności cywilnoprawnych: jednostronne (testament), dwustronne (wszelkie umowy), uchwały (np. uchwały organów spółki), czynności prawne o reżimie specjalnym (małżeństwo, adopcja)
czyny kryminalnie bezprawne - o najwyższym stopniu szkodliwości społecznej, na gruncie prawa karnego
czyny niedozwolone - zabronione, na gruncie prawa cywilnego
3. TYPY STOSUNKÓW PRAWNYCH elementy stosunku prawnego: strony, przedmiot i treść stosunku prawnego
podmioty stosunku prawnego - osoby które występują w nim jako uprawnione lub zobowiązane do pewnego zachowania się względem innych osób, będących uczestnikami tego samego stosunku prawnego - ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz