Kompetencja - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kompetencja - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Kompetencja
Istotą kompetencji jest upoważnienie przyznane pewnemu podmiotowi do dokonania określonej doniosłej prawnie czynności konwencjonalnej, przy czym skorzystanie z tego uprawnienia powoduje powstanie po stronie innego podmiotu obowiązku określonego zachowania się. Na kreślenie kompetencji składają się dwie normy:
Wskazująca podmiot i określająca sposób dokonania przez niego czynności konwencjonalnej.
Nakładająca na inny podmiot obowiązek wykonania „zalecenia”
Pojęcie kompetencji jest odróżnione od Prawa-upoważnienia z powodu:
To pojęcie w szczególności odnosi się do szczególnego rodzaju podmiotów(np. organów państwa).
Upoważnienie do dokonania określonej czynności konwencjonalnej bardzo często powiązane jest z obowiązkiem działania podmiotu wyposażonego w kompetencje.
Luz decyzyjny - swoboda w interpretacji kompetencji.
Zbyt bezwzględny obowiązek obowiązek dokonywania pewnych czynności prowadzi do biurokratyzmu.
Zbyt wielki luz decyzyjny może prowadzić do naruszeń.
Zakres kompetencji organu obejmuje(właściwości):
Kompetencje rzeczową - zakres spraw, co, do których organ może podjąć decyzje
Kompetencje miejscową - obszar, co, do którego organ może podejmować decyzje.
Kompetencje hierarchiczną - zakres spraw, co, do których organ może podjąć decyzje, ze wzgl. na swoje usytuowanie obowiązek hirarchi organów danego rodzaju.
Prerogatywy - szczególne kompetencje przyznane głowie państwa niewymagające kontrasygnaty.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz