normy i przepisy prawne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1099
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
normy i przepisy prawne - omówienie  - strona 1

Fragment notatki:

Rozdział: VI
Normy i przepisy prawne
Pojęcie normy postępowania
Normy postępowania - Wypowiedź, która formułuje skierowany do danej osoby/grupy osób żądanie albo upoważnienie do określonego zachowania Wypowiedź normatywna - wysłowiony nakaz, zakaz lub dozwolenie staje się normą gdy towarzyszy jej specyficzny kontekst społeczny.
Generalność i abstrakcyjność norm prawnych NORMA PRAWNA- to najmniejszy, stanowiący sensowną całość element prawa i przyjmuje się, że ma dwie cechy, Norma jest to reguła:
Generalności - jest ona skierowana do pewnej kategorii adresatów, nie zaś do adresata indywidualnego. Wskazanie adresatów odbywa się poprzez powołanie się na ich cechy rodzajowe lub poprzez określenie terytorium na, którym norma będzie obowiązywać.
Abstrakcyjność - oznacza, że wzór zachowań określany jest przez wskazanie rodzajowych a nie konkretnych zachowań Określenie normy nie powinno być szczegółowe lecz ogólne. Przeciwieństwem abstrakcyjności jest kazuistyczność czyli szczegółowe zaznaczenie zakresu normy.
Elementy norm prawnych Elementy norm prawnych:
Hipoteza - nazywa się część normy w której określa się adresata normy oraz warunki w których adresatowi temu jest nakazane/dozwolone/zakazane coś czynić.
dotyczy elementów podmiotowych - gdy hipoteza wskazuje adresata normy oraz jej cechy(np. wiek, stan zdrowia, itp.), może też szczegółowo wskazywać cel działania, albo sposób działania dotyczy elementów przedmiotowych- gdy odnosi się do stanów, zjawisk lub wydarzeń w stosunku do adresata zewnętrznych.
Może też określać miejsce i czas działania normy. Dyspozycja - nazywa się część normy która określa treść zachowania nakazanego, dozwolonego lub zakazanego, albo treść decyzji, którą należy podjąć w związku z zaistnieniem pewnych faktów.
Trzeci sporny - sankcja. Uważa się bowiem, że sankcja nie jest częścią normy lecz dodatkiem do niej.
Dyspozycja normy prawnej
Dyspozycja normy prawnej - wyznacza treść powinnego zachowania Zachowania regulowane przez prawo:
Czyny i czynności konwencjonalne
Czyny - faktyczne zachowania psychofizyczne, których przebieg lub następstwo reguluje prawo(np. zabrnie mienia, zabójstwo, budowa domu, itp.) Czyny konwencjonalne - czyli takie zachowania, którym istniejące normy nadają specyficzne znaczenie, inne niż to, które wynikałoby z psychofizycznego przebiegu tej czynności i ich faktycznych skutków(np. podniesienie ręki podczas glosowania).(czynności konwencjonalne prawnie istotne: np. uchwalenie ustawy przez sejm, nadanie tytułu profesora przez Prezydenta). Wyróżniamy min.:


(…)

… na tym, że niema prawna ustanawia dla danego rodzaju adresatów i w danych warunkach(określonych w hipotezie) nakaz lub zakaz określonego zachowania. W języku prawnym obowiązki są formułowane przy użyciu trybu oznajmującego, także przy użyciu zwrotów typu „powinien”, „ma obowiązek”.
Uprawnienie - polega na tym, że norma prawna przewiduje dla adresatów danego rodzaju, w danych warunkach pewną możliwość zachowania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz