Dr Biskup

note /search

Podstawy wiedzy o prawie - skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 231
Wyświetleń: 973

1 Wstęp do Prawoznawstwa (INP) Rozdział I: Pojęcie i funkcja Prawa Idea ładu społecznego i funkcje prawa Idea Ładu społecznego – Idea twierdząca o samoistnym dążeniu człowieka do wykształceniu więzi społecznych i samoistnym i naturalnym tworzeniu się systemów społecznych. Różne sposoby pojm...

Podstawy wiedzy o prawie - pytania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo
Pobrań: 693
Wyświetleń: 3717

Jakie poznałeś(aś) płaszczyzny badawcze prawa? Poznałem płaszczyny: logiczno-językowe, socjologiczne, psychologiczne, aksjologiczne. Jak definiujemy pojęcie płaszczyzny badawczej? Płaszczyzna badawcza jest to obszar zainteresowania oraz badania prawa według danego aspektu np.socjologicznego. W k...

Podstawy wiedzy o prawie - skrypt 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1141

Norma prawna 1) Reguła zachowania - szczególny rodzaj normy: wynikającej z przepisów prawnych i gwarantowanej przymusem państwowym. Zawiera żądanie określonego zachowania od określonej kategorii osób (adresata). Jej cechą charakterystyczną jest generalność (adresat określony przy pomocy powtarzalny...

Podstawy wiedzy o prawie - sylabus

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2401

dr Przemysław BISKUP Katedra Europeistyki WDiNP UW dyżur: czwartek, 13.15-14.40, s. 32, Nowy Świat 69 PODSTAWY WIEDZY O PRAWIE Wykład dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Europeistyka Semestr zimowy roku akad. 2011/2012 WARUNKI ZALICZENIA 1. Zaliczenie sprawdzianu...

Przykładowe pytania - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1834

1. Wypowiedzi performatywne a koncepcja aktów lokucyjnych i illokucyjnych. Co oznacza termin "perlokucja"? 2. Metajęzyk jest językiem którego stopnia? 3. Sformułuj ...

Stosunki prawne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 707

Rozdział XII: Stosunki prawne Pojęcie stosunku prawnego Stosunki prawne - są to relacje między przynajmniej dwiema osobami, w których reakcja jednej strony wywołują reakcję drugiej strony i podlegają kontroli norm społecznych. Powstanie, zmiana i ustanie stosunku prawnego Stosunki prawne powstaj...

Wykładnia prawa - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 763

Rozdział X: Wykładnia prawa Pojęcie wykładni prawa Wykładni prawa - proces ustalania właściwego znaczenia przepisów prawnych. Zakres wykładni prawa możemy uznać jako: Koncepcja klasyfikacyjna - Wykładni wykonuje się tylko tyle, o ile wymagają to niejasności tekstu. Koncepcja derywacyjna - wykł...

Tworzenie prawa - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 980

Rozdział IX: Tworzenie prawa Pojęcie źródeł Prawa Źródła prawa W znaczeniu formalnym - akty normatywne(prawotwórcze), które dają przepisy dające podstawę do konstruowania norm danej gałęzi prawa W znaczeniu materialnym - ogół okoliczności o ekonomicznym, kulturowym, politycznym, społecznym, a n...

Język prawa - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 679
Wyświetleń: 2065

Rozdział V Język prawa Rodzaje wypowiedzi Mówiąc o prawie jako zjawisku językowym mamy na względzie zespół wypowiedzi wyznaczających powinne zachowania, ujętych na ogół w formę pisemną i posiadających szczególną strukturę wewnętrzną a także związanych z innymi rodzajami wypowiedzi. Rodzaje wypow...