Prawonawstwo - Hipoteza

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1169
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawonawstwo - Hipoteza - strona 1

Fragment notatki:

HIPOTEZA
Elementy podmiotowe:
wskazują adresata normy oraz jego cechy (osoby fizyczne)
cel działania (… w celu obalenia ustroju..)
sposób działania (.. poprzez włamanie..)
Elementy przedmiotowe:
Stany/zjawiska lub wydarzenia zewnętrzne w stosunku do adresata (np. powódź)
Miejsce działania ( na terenie miejsca pracy)
Czas (w czasie wojny)
Hipoteza jest elementem koniecznym (często nie jest wyrażona wprost).
§18
DYSPOZYCJA
Czyny - faktyczne zachowania psychofizyczne (zabójstwo)
Czynności konwencjonalne - zachowanie, któremu istniejące normy nadają specyficzne znaczenie
Reguły sensu - reguły, które regulują sposób dokonania czynności konwencjonalnej (np. Reg. Sensu sprzedaży domu jest umowa w formie aktu notarialnego)
Czynności prawne - zachowania osób prawnych i fizycznych mające charakter prawnie istotnych czynności konwencjonalnych (podmioty prawa mogą realizować własne zamiary i plany;
dwa elementy:
Oświadczenie woli
Skutki prawne
Formalizm - (antyk, średniowiecze) osiągnięcie skutku pranego poprzez określone czynności (objechanie granic konno)
Autonomia stron - (obecnie) wymagania, co do formy czynności prawnej - inny cel - uniknięcie nieporozumień
Czynność prawna wywołuje skutki nie tylko bezpośrednio w niej wyrażone, ale również wynikające z ustawy, zasad współżycia społecznego i ustalonych zwyczajów.
podstawowa sytuacja prawna - norma, która określa np. czyjś obowiązek
pochodna sytuacja prawna - norma, która określa zachowanie adresata wobec innej osoby obowiązek- nakaz lub zakaz określonego postępowania, ogranicza swobodę
nakaz:
obejmujący jeden typ zachowań, nie można się uchylić
obejmujący jeden tym zachowania podstawowego oraz drugi, który w określonych okolicznościach może być podjęty przez adresata
zobowiązanie przemienne (obligatio alternitiva) - naprawienie samochodu lub wypłacenie odszkodowania
upoważnienie przemienne (facultas alternativa) - możliwe ze wzgl. Na okoliczności
zaniechanie - powstrzymanie się od wykonania nakazu
zakaz - wskazuje typy zachowań uznane przez normę za niedopuszczalne; dwojaki sposób wysłowienia zakazu: 1. Funktor normotwórczy; 2. Sformułowanie normy określającej sankcję
dozwolenie- wszystko, co nie jest prawnie nakazane lub zakazane (zachowanie prawnie indyferentnym) ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz