Sytuacje wyznaczane przez normy prawne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1617
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sytuacje wyznaczane przez normy prawne - strona 1 Sytuacje wyznaczane przez normy prawne - strona 2

Fragment notatki:

Sytuacje wyznaczane przez normy prawne (sytuacje prawne) Pojęcie sytuacji prawnej Sytuacje prawne - powstają dla określonych podmiotów ze względu na normy prawne. Jedne z nich powstają dla adresata normy, inne dla podmiotów, które nie są adresatami norm, ale do których odnosi się zachowanie adresata normy - jest na nich lub na ich sprawy nakierowane. Te ostatnie nazywa się recypientami zachowania adresata normy. Podstawowa sytuacja prawna jakiegoś podmiotu - sytuacja polegająca na tym, że jakieś jego zachowanie jest mu nakazane, zakazane (obowiązek) czy też jest dla niego dozwolone, fakultatywne czy indyferentne. Pochodne sytuacje prawne - to takie, które powstają dla jakiegoś podmiotu ze względu na obowiązki adresata normy zachowania się skierowanego właśnie ku sprawom tego podmiotu; m. in. uprawnienie i kompetencja. Podstawowe sytuacje prawne Obowiązek - zachowanie jakiemuś podmiotowi nakazane albo zakazane przez daną normę. obowiązek formalny - jego spełnienie polega na zrealizowaniu czynu wskazanego w normie; obowiązek materialny - jego zrealizowanie polega na tym, że swoim postępowaniem adresat normy doprowadza do powstania lub utrzymania wyznaczonego w normie stanu rzeczy; obowiązek warunkowy - polega na tym, że adresat normy ma zrealizować czyn przez nią nakazywany, jeżeli wystąpi jakieś zdarzenie przyszłe, przy czym on sam musi rozstrzygnąć, czy to zdarzenie nastąpiło; Czyn dozwolony - czyn, który nie jest danemu podmiotowi przez określoną normę zakazany. Mamy tu do czynienia z wolnością jednostronną. Czyn fakultatywny - czyn, który nie jest danemu podmiotowi przez określoną normę nakazany. Czyn indyferentny - czyn, który - ze względu na rozważane normy - jest zarazem dozwolony i indyferentny; inaczej mówiąc: czyn ani nakazany, ani zakazany danemu podmiotowi przez rozważane normy prawne. Czyn indyferentny = wolność (dwustronna) zrealizowania danego czynu i wolność powstrzymywania się od jego zrealizowania. Czyn indyferentny prawnie może być : czynem obojętnym prawnie - takim, z którym obowiązujące normy nie wiążą żadnych prawnych konsekwencji;
czynem, z którym normy prawne wiążą jakieś konsekwencje;
Pochodne sytuacje prawne: uprawnienie i kompetencja Świadczenia “na rzecz” podmiotu B - normy, które jakiemuś podmiotowi A nakazują zachować się w określony - korzystny - sposób wobec podmiotu B; mogą one polegać na działaniu, albo powstrzymaniu się od działania, na zaniechaniu. Uprawnienie podmiotu B - jego sytuacja prawna, która polega na tym, że jakiemuś podmiotowi A nakazane jest wykonać “na rzecz” B odpowiednie świadczenie. Wolność prawnie chroniona podmiotu B ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz