Czynność konwencjonalna

Stosunek prawny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1029

, zachowania (działania i zaniechania): czyny: zgodne z prawem, niezgodne z prawem, czynności konwencjonalne...

Prawonawstwo - Hipoteza

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1148

wprost). §18 DYSPOZYCJA Czyny - faktyczne zachowania psychofizyczne (zabójstwo) Czynności konwencjonalne...

Kompetencja - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 595

określonej doniosłej prawnie czynności konwencjonalnej, przy czym skorzystanie z tego uprawnienia powoduje...

Normy postępowania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Aleksandra Wronkowska
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1386

od tego, czy zamierza się osiągnąć określony stan rzeczy. czynność konwencjonalna to taka czynność psychofizyczna...

Powstawanie prawa, źródła prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marek Jarentowski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1190

to czynność konwencjonalna kompetentnego organu państwa. Tak więc sposób ten ma charakter zorganizowany, prawo...