Czynność konwencjonalna

note /search

Stosunek prawny

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1050

, zachowania (działania i zaniechania): czyny: zgodne z prawem, niezgodne z prawem, czynności konwencjonalne...

Prawonawstwo - Hipoteza

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1148

wprost). §18 DYSPOZYCJA Czyny - faktyczne zachowania psychofizyczne (zabójstwo) Czynności konwencjonalne...

Kompetencja - wykład

  • Uniwersytet Łódzki
  • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 609

określonej doniosłej prawnie czynności konwencjonalnej, przy czym skorzystanie z tego uprawnienia powoduje...

Normy postępowania

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1505

od tego, czy zamierza się osiągnąć określony stan rzeczy. czynność konwencjonalna to taka czynność psychofizyczna...

Powstawanie prawa, źródła prawa

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1211

to czynność konwencjonalna kompetentnego organu państwa. Tak więc sposób ten ma charakter zorganizowany, prawo...