Czynność prawna to czynność konwencjonalna która musi zawierać

note /search

Stosunek prawny

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1050

prawne wiążą z “ważnym” dokonaniem danej czynności konwencjonalnej; Ze względu na to, jak prawodawca...

Konsumenci i przedsiębiorcy

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawo cywilne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 735

prawne dzielą się na: 1) czynności konwencjonalne - gdy norma prawna zdarzenie konstruuje, wyznaczając...

Podmioty prawa - Zdolność prawna

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

do czynności prawnych - zdolność danej osoby do dokonywania szczególnego rodzaju czynności konwencjonalnych...

Pojęcie i treść czynności prawnej

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Prawo cywilne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 903

- jest to skonstruowana przez system prawny czynność konwencjonalna podmiotu prawa cywilnego, którego treść określa...

Podmioty prawa

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 84
Wyświetleń: 3325

, ale właścicielem tej rzeczy stanie się, jeśli urodzi się żywy Zdolność do czynności prawnych - zdolność danej osoby...