Czynność prawna to czynność konwencjonalna która musi zawierać

Stosunek prawny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1022

prawne wiążą z “ważnym” dokonaniem danej czynności konwencjonalnej; Ze względu na to, jak prawodawca...

Konsumenci i przedsiębiorcy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 735

prawne dzielą się na: 1) czynności konwencjonalne - gdy norma prawna zdarzenie konstruuje, wyznaczając...

Podmioty prawa - Zdolność prawna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

do czynności prawnych - zdolność danej osoby do dokonywania szczególnego rodzaju czynności konwencjonalnych...

Pojęcie i treść czynności prawnej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 882

- jest to skonstruowana przez system prawny czynność konwencjonalna podmiotu prawa cywilnego, którego treść określa...

Akt normatywny i stosunek prawny

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1505

Czynności konwencjonalne Czyny Czynności Akty Akty prawne tworzenia stosowania prawa prawa Zgodne...

Podmioty prawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Aleksandra Wronkowska
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 3297

, ale właścicielem tej rzeczy stanie się, jeśli urodzi się żywy Zdolność do czynności prawnych - zdolność danej osoby...