Podmioty prawa - Zdolność prawna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podmioty prawa - Zdolność prawna  - strona 1 Podmioty prawa - Zdolność prawna  - strona 2

Fragment notatki:

Podmioty prawa Pojęcie podmiotu prawa Podmiot prawa - osoba, lub odpowiednio zorganizowana grupa osób, która może być nosicielem różnego rodzaju praw (“swoich praw”) i obowiązków. O tym kto jest, a kto nie, podmiotem prawa decydują normy prawne - nie jest to “naturalna” właściwość kogokolwiek. Współcześnie przyjmuje się, że podmiotem praw jest każdy człowiek, jednak na przestrzeni dziejów nie zawsze tak było. W różnych gałęziach prawa różne osoby czy ich zespoły uważa się za podmioty prawa, np.: prawo międzynarodowe - państwa;
prawo konstytucyjne - obywatele i organy państwa;
prawo cywilne - osoby prawne i osoby fizyczne.
Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych Zdolność prawna - zdolność do tego, by być nosicielem praw i obowiązków, a więc możliwość posiadania praw i obowiązków. Normy prawne określają moment, w którym osoba fizyczna uzyskuje osobowość prawną, i moment, w którym ją traci. Nabycie zdolności prawnej - narodziny żywego dziecka. Utrata zdolności prawnej - śmierć lub sądowe orzeczenie o uznaniu za zmarłego. Szczególny przypadek nasciturusa - płodu poczętego, ale jeszcze nie narodzonego - przyjmuje się, że prawa i obowiązki przysługują mu, jeżeli urodzi się żywy, co bywa określane jako warunkowa zdolność prawna. Zdolność do czynności prawnych - zdolność danej osoby do dokonywania szczególnego rodzaju czynności konwencjonalnych, przez które można nabyć lub utracić określone prawa i obowiązki. Nabywa się ją po uzyskaniu odpowiedniej dojrzałości i traci, jeżeli utraci się tę dojrzałość, np. wskutek choroby psychicznej. Zdolność do czynności prawnych może być: pełna zdolność do czynności prawnych, ograniczona zdolność do czynności prawnych. Pełna zdolność do czynności prawnych - posiadają ją osoby, które ukończyły 18 lat i nie są ubezwłasnowolnione; mogą one dokonywać wszelkich dopuszczalnych przez prawo czynności prawnych. Ograniczona zdolność do czynności prawnych - posiadają ją osoby w wieku od 13 do 18 lat oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo; mogą one dokonywać pewnych czynności prawnych jedynie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych (np. rodziców). Są też takie czynności prawne, których nie mogą dokonywać. Brak zdolności do czynności prawnych - dotyczy osób, które nie ukończyły 13 roku życia, oraz ubezwłasnowolnionych całkowicie. W imieniu takich osób czynności prawnych dokonują ich ustawowi przedstawiciele. Wyjątkiem jest zawieranie umów w drobnych sprawach życia codziennego. Osoby prawne Osoby prawne - jednostki organizacyjne, konstruowane przez normy prawne na wzór osób fizycznych i wyposażone przez te normy w zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz