Stosunek prawny - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1330
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stosunek prawny - omówienie - strona 1 Stosunek prawny - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

STOSUNEK PRAWNY
Stosunek społeczny jest to stan zależności, wzajemnego oddziaływania między co najmniej dwoma podmiotami.
Może on przebiegać bez kontroli jakichkolwiek norm (stosunek społeczny faktyczny).
Z drugiej strony może on przebiegać pod kontrolą norm społecznych (normy społeczne wyznaczają wzajemne prawa i obowiązki tego stosunku).
Jeżeli stosunek społeczny przebiega pod kontrolą norm prawnych mówimy wówczas o stosunku prawnym.
Stosunek prawny - stosunek społeczny, który da się ująć w kategorię uprawnienia lub obowiązku prawnego
Elementy stosunku prawnego:
podmioty treść przedmiot Ad. 1
Podmiotami stosunku prawnego są osoby fizyczne i osoby prawne.
Osobą fizyczną jest każdy człowiek od chwili urodzenia.
Ma tzw. zdolność prawną, tzn. jest podmiotem praw i obowiązków.
Zdolność prawną ma także nasciturus (osoba poczęta, ale nienarodzona)
Ma on zdolność prawną w zakresie prawa spadkowego (jeżeli przyjdzie na świat żywe)
Zdolność do czynności prawnych - zdolność do nabywania praw i obowiązków poprzez własne działania.
Zdolność samodzielnego kształtowania swojej sytuacji prawnej przez składnie oświadczeń woli.
W Polsce, zdolność do czynności prawnych jest stopniowana.
0-13 lat i osoby ubezwłasnowolnione całkowicie nie posiadają zdolności do czynności prawnych
13-18 lat i osoby ubezwłasnowolnione częściowo mają tzw. ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Mogą dokonywać czynności prawnej, ale skuteczność takiej czynności zależy od potwierdzenia przez przedstawicieli ustawowych.
Pełną zdolność do czynności prawnych posiadają osoby, które ukończyły 18 lat i nie są ubezwłasnowolnione. Oprócz osób fizycznych podmiotami prawa są również osoby prawne.
Osoba prawna - jednostka organizacyjna posiadająca zdolność nabywania praw i obowiązków.
Osoby prawne to zorganizowane prawnie formy aktywności ludzkiej.
W Polsce osobowość prawna jest cechą normatywną. Określone podmioty nabywają osobowość prawną, jeżeli prawo im tę osobowość nadaje.
Osoby prawne to, np. spółka akcyjna (najwyższa forma prawna prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej), spółka z o.o., banki, szkoły wyższe, przedsiębiorstwa państwowe, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, jednostki samorządu terytorialnego
Osobowości prawnej nie posiadają m.in. spółki cywilne, spółki jawne.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz