Czynność konwencjonalna prawnie doniosła

Zasada swobody umów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 672

prawny czynność konwencjonalna (os woistych cechach i znaczeniu) o największej doniosłości społecznej...

Wstęp do prawoznawstwa - skrypt

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • prof. dr hab. Stanisław Kaźmierczyk
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2814

dyrektyw i norm, cyt. wyd. rozdz. VI. Są to czynności konwencjonalne doniosłe prawnie. W tym przypadku...

Kompetencja - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

określonej doniosłej prawnie czynności konwencjonalnej, przy czym skorzystanie z tego uprawnienia powoduje...

Wykład - formy prawa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Paweł Zeidler
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1225

: 1) stanowienia - przez stanowienie prawa będziemy rozumieli doniosły prawnie akt konwencjonalny...

Stosunek prawny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 875

między co najmniej dwiema osobami albo odpowiednio zorganizowanymi zespołami osób, dostatecznie trwała, lub doniosła...

Zdarzenia prawne i ich podział

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1106

, które są doniosłe prawnie tj. „uruchamiają” normę prawną - objęte są hipotezą normy prawnej. Podstawowy podział...

Czynności prawne - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Prawo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 693

faktyczne, doniosłe prawnie, konwencjonalne) Czynności prawne mogą być: 1. Jednostronne (np. testamenty...

Sytuacje wyznaczane przez normy prawne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1190

jakiejś czynności konwencjonalnej doniosłej prawnie, trzeba legitymować się uzyskaną kompetencją...