Powstawanie prawa, źródła prawa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1645
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Powstawanie prawa, źródła prawa - strona 1 Powstawanie prawa, źródła prawa - strona 2

Fragment notatki:

Powstawanie prawa Źródła prawa, sposoby powstawania prawa Za źródła prawa uważa się fakty prawotwórcze oraz rezultaty tych faktów. Fakty prawotwórcze - fakty tworzące prawo. W toku roju historycznego wykształciły i utrwaliły się następujące rodzaje faktów prawotwórczych:
Stanowienie
Stanowienie prawa to czynność konwencjonalna kompetentnego organu państwa. Tak więc sposób ten ma charakter zorganizowany, prawo powstaje w sposób określony.
Umowa
Jest to w przeciwieństwie do stanowienia czynność dwustronna albo wielostronna. Twórca norm jest zarazem ich adresatem. W tym upatruje się wyższość umownych form tworzenia prawa nad jednostronnymi aktami stanowienia. Kształtowanie się prawa zwyczajowego
Kształtowanie się prawa zwyczajowego ma charakter spontaniczny. Czynność podjęcia przez organ państwa decyzji na podstawie normy zwyczajowej nazywa się aktem uznania tej normy. Uznanie nie jest czynnością kształtującą normę a jedynie potwierdzeniem jej obowiązywania. Precedens prawotwórczy
Polega na tym, że jakiś organ państwa rozstrzyga określoną sprawę mimo, że w obowiązującym systemie prawnym brak jest podstaw do rozstrzygnięcia lub też podstawy te są niedostatecznie określone. Rozstrzygając konkretną sprawę, organ państwa formułuje pewną normę generalną, którą czyni podstawą owego rozstrzygnięcia. Norma ta powinna być odtąd podstawą rozstrzygnięcia wszystkich spraw podobnych. Recepcja prawa
Zapożyczenie prawa od innych np.: kodeks Napoleoński, obecny Kodeks Karny Rzeczpospolitej Polskiej ma wiele zapożyczeń od Niemieckiego odpowiednika. Doktryna prawnicza - opinie uczonych prawników. Nie jest uznawana za oficjalne źródło prawa choć wywiera istotny wpływ na jego tworzenie i interpretację. Były one uważane za fakty prawotwórcze w starożytnym Rzymie. Fazy prac prawodawczych Faza przygotowawcza - rozpoczyna się od podjęcia decyzji o uregulowaniu prawnym jakiejś dziedziny. Obejmuje przygotowanie projektu aktu normatywnego, uzgodnienie go z różnymi podmiotami, jego krytyczną analizę oraz podjecie decyzji o przedłożeniu projektu organowi, który ma kompetencje do jego ustanowienia. Faza konwencjonalnego aktu - faza teoretycznie najważniejsza Prawodawca faktyczny - ludzie uczestniczący w procesie przygotowywania i stanowienia aktów normatywnych oraz wywierające rzeczywisty wpływ na ukształtowanie treści tych aktów i nadanie im określonego kształtu redakcyjnego.
Prawodawca formalny - podmiot wyposażony w kompetencje prawodawcze (parlament, rząd, minister) i dokonujący konwencjonalnego aktu stanowienia. Proces tworzenia prawa w Polsce ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz