Pojęcie i funkcja Prawa-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie i funkcja Prawa-opracowanie - strona 1 Pojęcie i funkcja Prawa-opracowanie - strona 2 Pojęcie i funkcja Prawa-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Wstęp do Prawoznawstwa
Rozdział I: Pojęcie i funkcja Prawa
Idea ładu społecznego i funkcje prawa
Idea Ładu społecznego - Idea twierdząca o samoistnym dążeniu człowieka do wykształceniu więzi społecznych i samoistnym i naturalnym tworzeniu się systemów społecznych. Różne sposoby pojmowania Prawa
Kierunek pozytywistyczny - Zwolennicy tego nurtu twierdzą, że tylko prawo stanowione (spisane) jest prawem. Założeniami tego kierunku obecnie są:
Państwo głównym twórcą prawa
P Rawo nie powinno składać się jedynie z nakazów(A ma zrobić B), ale także z zasad(A powinien osiągnąć B), reguł sensu (,jeżeli A zrobił B to powstaje C) i standardów etycznych
System nie zawszenie jest wewnętrznie niesprzeczny i kompletny.
Kierunek naturalny - Zwolennicy tego kierunku wierzą, że prawo nie jest wyłącznym i najwyższym prawem, bo prawo naturalne jest od niego ważniejsze. Założeniami tego kierunku obecnie są:
Prawo naturalne wywodzi się od boga nie pochodzi, więc z prawa pisanego, ale zakorzenione jest w naszych sumieniach, ideałach itp.
Prawo naturalne stanowi wzór, który prawo pozytywne powinno naśladować.
W przypadku sprzeczności między tymi prawami (pozytywnym i naturalnym)Prawo naturalne ma pierwszeństwo.
Kierunek realistyczny - Zwolennicy tego kierunku zakładają, że prawem jest tylko to, co właściwie jest stosowane. Czwarty kierunek - Zyskujący obecnie coraz więcej zwolenników, z założenia twierdzi, że prawo powstaje na poziomie jego tworzenia przez różną jego interpretacje na różnych poziomach władzy. Prawo w znaczeniu prawniczym
Prawo w znaczeniu prawniczym - jest to zespół reguł ustanowionych bądź uznanych przez odpowiednie organy państwa, wobec których posłuch zapewniony bywa w ostateczności dzięki przymusowi, jaki stanowić może państwo.
Prawo jako zjawisko społeczne. Normatywność prawa
Prawo jako zjawisko społeczne objawia się:
Prawo nie odnosi się do wewnętrznych przekonań ideałów jednostki, ograniczając się tylko do jej działalności i zachowania w społeczeństwie.
Prawo wyraża wartości i potrzeby o zasięgu społecznym i ma je chronić (za pomocą organów państwa np. policji swądów itp.)
Prawo powstaje jako produkt pionu decyzyjnego.
Realne istnienie prawa jest ograniczone przez chęć społeczeństwa do jego przestrzegania.
Normatywny charakter prawa -Prawem są normy (reguły, zasady, przykazania), tzn., że istnieje pewien wzorzec zachowania (ideał), do którego obywatele powinni dążyć.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz