Cele i zakres wykładni - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1057
Wyświetleń: 3150
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cele i zakres wykładni - omówienie  - strona 1 Cele i zakres wykładni - omówienie  - strona 2 Cele i zakres wykładni - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

Wykładnia prawa
CELE I ZAKRES WYKŁADNI
Dwa stanowiska: Klaryfikacyjna koncepcja wykładni: Wykładni dokonuje się, o ile wymagają tego dostrzeżone niejasności tekstu. Wykładnia ma te niejasności usunąć. Jeżeli tekst prawny jest jasny, nie ma potrzeby dokonywania wykładni. Potrzeba przeprowadzenia wykładni wynika z: niejednoznaczności języka, błędów ustawodawcy, istnienia klauzul generalnych, niejasności i nieostrości przepisów, ze „starzenia się” aktu normatywnego. Derywacyjna koncepcja wykładni: Wykładni dokonuje się w każdym przypadku. Tekst prawny jest surowcem, półproduktem. Nie ma normy bez wykładni.
KONCEPCJA RACJONALNOŚCI USTAWODAWCY
Zakładamy, stosując prawo, że tekst prawny został sformułowany przez prawodawcę świadomie, że opisane rozwiązanie jest najlepsze z możliwych. W Polsce mamy taki wymóg; podmiot, składający projekt ustawy do Sejmu składa również zestawienie jej skutków finansowych i szczegółowe uzasadnienie. Kwestia ratio legis. Racjonalność instrumentalna - adekwatne do sytuacji dobranie środków. Racjonalność komunikacyjna - prawo jest konsensusem, kompromisem (patrz: koncepcje komunikacyjne). Aby interpretować sens prawa = dokonywać jego wykładni, musimy domniemywać racjonalności prawodawcy mimo, że jest to założenie kontrafaktyczne.
PODZIAŁ WYKŁADNI ZE WZGLĘDU NA PODMIOT JEJ DOKONUJĄCY
Wykładnia autentyczna - dokonuje jej ten sam podmiot, który normę ustanowił, nie ma mocy formalnie wiążącej
Wykładnia legalna - wykładnia dokonywana przez upoważniony do tego przepisami prawa organ państwa - obecnie w Polsce nie ma takiego organu; czasem wykładnia legalna delegowana, np. ustawa mówi, że wykładni przepisów podatkowych dokonuje minister finansów;
Wykładnia operatywna (organów stosujących prawo) - wykładnia konkretna, dokonywana w toku rozpatrywania sprawy; wykładnia taka sądów niższych wiąże sądy wyższe; szczególna jest wykładnia Sądu Najwyższego, która może mieć różne postacie:
Orzeczeń, zapadających od wyroków sądów II instancji,
Uchwał zawierających odpowiedzi na pytania prawne,
Uchwał rozstrzygających zagadnienia prawne budzące wątpliwości w konkretnej sprawie,
Zasad prawnych,
Wszystkie powyższe doczytać w podręczniku! Str. 235.
Wykładnia prywatna oraz doktrynalna (naukowa) - może oddziaływać co najwyżej siłą autorytetu intelektualnego,
PODZIAŁ WYKŁADNI ZE WZGLĘDU NA SPOSÓB JEJ DOKONANIA
Dyrektywy wykładni I stopnia lub dyrektywy interpretacyjne - argumenty przemawiające na rzecz takiego lub innego znaczenia normy.

(…)

… przemawiające na rzecz takiego lub innego znaczenia normy.
Wykładnia językowa (językowo - logiczna) - interpretacja przepisów prawnych przy wykorzystaniu reguł znaczeniowych (semantycznych) i konstrukcyjnych (syntaktycznych, stylistycznych) języka prawnego i naturalnego, a także zastosowaniu logiki formalnej, czyli reguł poprawnego myślenia oraz specyficznych reguł logiki prawniczej (w podręczniku str. 239…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (1)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

zg.kassia napisał(a):

2019-06-21 16:24:43

jakim cudem znalazla sie tutaj moja notatka xDDD