Rodzaje wykładni - omówienie zagadnien

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje wykładni - omówienie zagadnien - strona 1 Rodzaje wykładni - omówienie zagadnien - strona 2 Rodzaje wykładni - omówienie zagadnien - strona 3

Fragment notatki:


5.wyniki wykładni
Analiza tekstu prawnego może doprowadzić sędziego do następujących wniosków interpretacyjnych :
Wykładni stwierdzającej - polegającej na ustaleniu, że wykładnia językowa pozwala jednoznacznie określić treść lub moc normy i że nie ma podstaw do zakwestionowania tak ustalonego jej sensu
Wykładni rozszerzającej polegającej na ustaleniu, że ze względu na dyrektywy wykładni systemowej lub funkcjonalnej należy przyjąć szerszy zakres normowania lub zastosowania normy niż wynikałoby to z rezultatów osiągniętych na podstawie reguł wykładni językowej
Wykładni zwężającej, polegającej na ustaleniu, że ze względu na dyrektywy wykładni systemowej lub funkcjonalnej należy przyjąć węższy zakres normowania lub zastosowania normy niż wynikałoby to z rezultatów osiągniętych na podstawie reguł wykładni językowej
Wykładni derogującej polegającej na ustaleniu, że ze względu na poza językowe dyrektywy wykładni przepis nie ma doniosłości normatywnej, mimo że w świetle wykładni językowej należałoby mu znaczenie takie przypisać.
II. wnioskowanie z norm o normach
1.pojęcie
Za obowiązujące uważa się nie tylko te normy, które zostały zrekonstruowane na podstawie dyrektyw interpretacyjnych, ale ponadto normy, które z pierwszych zostały wywnioskowane. Przy ustaleniu normy właściwej do rozstrzygnięcia konkretnej sprawy sąd musi więc uwzględnić również i te reguły
Do reguł inferencyjnych należałoby zaliczyć :
Reguły instrumentalnego nakazu i zakazu
Wnioskowanie a fortiori
Analogię z ustawy
Analogię z prawa
2. reguły instrumentalnego nakazu i zakazu
Stosunkowo najpewniejsze są reguły instrumentalnego nakazu i zakazu. Na ich podstawie należy przyjąć, że jeżeli jakaś norma nakazuje adresatowi zrealizować określony stan rzeczy, to wynika z tej normy :
Nakaz czynienia wszystkiego, co w świetle aktualnej wiedzy o związkach przyczynowych jest warunkiem koniecznym zrealizowania tego stanu rzeczy
Zakaz czynienia czegokolwiek, co w świetle wiedzy aktualnej jest warunkiem wystarczającym niezrealizowania tego stanu rzeczy
3. reguły a fortiori
Do mniej już pewnych reguł inferencyjnych należą wnioskowania oparte na konsekwencji ocen prawodawcy.
Argumentum a maiori ad minus
Argumentum a minori ad maius
Pierwszy z tych wnioskować wychodzi z założenia, że komu nakazane jest czynić więcej, temu nakazane jest także czynić mniej
Natomiast drugi ze wspomnianych argumentów za punkt wyjścia przyjmuje zawarty w normie prawnej zakaz określonego zachowania, na którym opiera się wniosek, że tym bardziej zakazane jest czynić „coś więcej”
4.analogia z ustawy
Można ją stosować wtedy, gdy dyrektywy językowe i systemowe jednoznacznie nie wskazuj na to, iż określony przepis dotyczy wyłącznie stanu faktycznego w nim wyznaczonego, a równocześnie silna argumentacja funkcjonalna pozwala przyjąć, że ustanowiona przepisie prawnym regulacja odnosi się do także okoliczności w istotny sposób podobnych do tej, jaka została w nim opisana.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz