Dyrektywy wykładni - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dyrektywy wykładni - wykład - strona 1 Dyrektywy wykładni - wykład - strona 2 Dyrektywy wykładni - wykład - strona 3

Fragment notatki:

DYREKTYWY WYKŁADNI: (d. egzegezy, reguły) Wypowiedzi wskazujące w jaki sposób interpretator ma odtwarzać normy postępowania i przepisów prawnych.
Mogą mieć rożne pochodzenie i charakter.
Dyrektywy mogą być mniej lub bardziej szczegółowe.
Formułowane przez naukę prawa i judykaturę.
DYREKTYWY FUNKCJONALNE - takie które nakazują interpretować przepisy aby normy miały uzasadnienie aksjologiczne. Dyrektywy te odwołują się do wartości które przypisuje się prawodawcy (zakłada się ze prawodawca stanowi normy z pewnym zamiarem). Funkcjonalne dyrektywy nakazują odrzucić te normy które nie znajdują uzasadnienia aksjologicznego.
ARGUMENTUM-ABSURDO jeśli jedna norma pozostaje to jest to rezultat wykładni
jeśli kilka norm pozostaje to tą która ma więcej uzasadnień
Do funkcjonalnych reguł wykładni stosujemy się kiedy przepisy zredagowane są niejasno.
WYKŁADNIA SIMILI (z podobieństwa) - jakiś przedmiot czy okoliczność są istotnie podobne do tych które prawodawca w przepisie wymienił.
WYKŁADNIA CONTRARIO (z przeciwieństwa) - Jeżeli na gruncie wartości nie ma podstaw aby przyjąć że istnieje podobieństwo jakichś podmiotów, okoliczności czy czynów. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeżeli reguła językowa i funkcjonalna nie daje efektu to stosujemy wykładnie:
WYKŁADNIA ROZSZERZAJĄCA- interpretowany przepis ma większy zakres niż ten który ustaliliśmy dokonując wykładni językowej. ( INTERPRETACIO EXTENSIVA) WYKŁADNIA SCIEŚLAJĄCA - interpretowany przepis wyraża normę która ma węższy Zakres niż ten który ustaliliśmy dokonując wykładni językowej. ( INTERPRETACIO RESTRICTIVA) WYKŁADNIA WPROST - dosłowna ( INTERPRETACIO ????)
W rezultacie otrzymujemy uzasadnienie aksjologiczne ( w przeciwieństwie do wykładni językowej)
Stosowanie wykładni zawężające i rozszerzającej może doprowadzić do arbitralnego zmienienia tekstów prawnych. Taka wykładnia dopuszczana jest tylko wyjątkowo, tylko wtedy gdy przy wykładni językowej nastąpiły pomyłki. Funkcją wykładni rozszerzającej i zwężającej jest korygowanie wykładni językowej. Wykładnia funkcjonalna służy do potwierdzania wykładni językowej.
FUNKCJE WYKŁADNI FUNKCJONALNEJ :
wybór miedzy dopuszczalnymi rezultatami wykładni językowej
niezbędne uzupełnienie wykładni językowej
korygowanie wykładni językowej
potwierdzanie wyników wykładni językowej
REGUŁY INTERPRETACJI


(…)

… a wyznaczonym przez normę stanem rzeczy występują jakieś zw.przyczynowe
DYREKTYWY INSTRUMENTALNEGO NAKAZU
(obowiązuje norma nakazująca adresatowi aby zrealizował określony stan rzeczy -należy przyjąć ze obowiązuje również norma która temu podmiotowi nakazuje czynić cokolwiek co jest warunkiem wystarczającym dla zrealizowania stanu rzeczy)
DYREKTYWY INSTRUMENTALNEGO ZAKAZU
obowiązuje norma zakazująca adresatowi aby zrealizował określony stan rzeczy -należy przyjąć ze obowiązuje również norma która temu podmiotowi zakazuje czynić cokolwiek co jest warunkiem wystarczającym dla zrealizowania stanu rzeczy)
Oparte na założeniu konsekwentności ocen prawodawcy
Wnioskowanie wg. Analogii:
ANALOGIA JURIS
Polega na tym, że ustalamy iż obowiązuje jakaś norma ustanowiona w formie przepisów i one wszystkie znajdują uzasadnienie…
… PRAWODAWCY
Odwołujemy się do aksjologii. Zakładamy ze prawodawca jest konsekwentny w swych ocenach. Do systemu prawnego należy jakaś konsekwencja, która ma uzasadnienie aksjologiczne. Przesłankami tego wnioskowania są normy postępowania ustanowione w formie przepisów prawnych lub zdania opisujące, w jakich ocenach przypisywanych prawodawcy normy te znajdują uzasadnienie. Oraz prawodawca jest w swoich…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz