Język prawny

note /search

Język prawny-opracowanie

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 154
Wyświetleń: 889

14 Język prawny- jest specjalistycznym językiem, w którym formułowane są przepisy prawa...

Język prawny i prawniczy

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1855

” Język prawny - używany w aktach prawodawczych, ustawach itp. Język prawniczy - używany w sądzie...

Wykładnia prawa

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 161
Wyświetleń: 4165

Notatka porusza miedzy innymi zagdanienia takie jak: język prawniczy, język prawny, wykładnia prawa...