Czynność konwencjonalna - strona 11

Prawoznawstwo 3

 • prof. dr hab. Zbigniew Konieczny
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1428

konwencjonalne - to działania człowieka świadomie skierowane na wywołanie skutku prawnego. Wśród czynności...

System prawa i jego cechy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 315
Wyświetleń: 3878

: obowiązują normy, które przewidują dokonanie jakiejś czynności konwencjonalnej, ale brakuje reguł...

Stosowanie i przestrzeganie prawa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 637

mu przez normę prawną upoważnienia do dokonania określonej czynności konwencjonalnej doniosłej prawnie...

Obowiązywanie prawa, Akt normatywny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 189
Wyświetleń: 4851

- jest to moment, w którym akt normatywny nabiera mocy obowiązującej. Czynność konwencjonalna dotycząca aktu...

Język prawa - Przepis prawny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2198

”): na dokonywanie prostych czynności psychofizycznych, na dokonywanie jakichś czynności konwencjonalnych. Przepisy...

System prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1449

na tym, że normy danego systemu przewidują dokonywanie jakichś czynności konwencjonalnych, ale w systemie tym brak...

Znajomość prawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Aleksandra Wronkowska
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 3409

oraz w formie przewidzianej przez obowiązujące przepisy prawne; jest to więc złożona czynność konwencjonalna...