Czynność konwencjonalna - strona 11

Prawoznawstwo 3

 • prof. dr hab. Zbigniew Konieczny
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1442

konwencjonalne - to działania człowieka świadomie skierowane na wywołanie skutku prawnego. Wśród czynności...

System prawa i jego cechy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 420
Wyświetleń: 4368

: obowiązują normy, które przewidują dokonanie jakiejś czynności konwencjonalnej, ale brakuje reguł...

Stosowanie i przestrzeganie prawa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 658

mu przez normę prawną upoważnienia do dokonania określonej czynności konwencjonalnej doniosłej prawnie...

Obowiązywanie prawa, Akt normatywny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 196
Wyświetleń: 4907

- jest to moment, w którym akt normatywny nabiera mocy obowiązującej. Czynność konwencjonalna dotycząca aktu...

Język prawa - Przepis prawny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2366

”): na dokonywanie prostych czynności psychofizycznych, na dokonywanie jakichś czynności konwencjonalnych. Przepisy...

System prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1512

na tym, że normy danego systemu przewidują dokonywanie jakichś czynności konwencjonalnych, ale w systemie tym brak...

Znajomość prawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Aleksandra Wronkowska
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 3437

oraz w formie przewidzianej przez obowiązujące przepisy prawne; jest to więc złożona czynność konwencjonalna...