Czynność konwencjonalna - strona 9

Prawoznawsto - sankcje

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1316

niepieniężnych Sankcja nieważności (bezskuteczności) czynności konwencjonalnej - najczęściej prawo cywilne bądź...

Prawoznawstwo ćwiczenia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Anna Umińska-Woroniecka
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

 Przedmiotowe – miejsce, czas działania Czynności konwencjonalne  Czynnośd – wieloraka interpretacja  Czyn...

Wykład - stosunki prawne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 413

woli zachowań: czynów: zgodnych z prawem albo niedozwolonych, czynności konwencjonalnych: czynności...

Powstawanie prawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Aleksandra Wronkowska
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1393

prawa - czynność konwencjonalna kompetentnego organu państwa, poprzez którą organ ów „żąda”, aby normy...

Stosowanie prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1197

Stosowanie prawa Pojęcie stosowania prawa Stosowanie prawa - czynność konwencjonalna upoważnionego...

Reguły wykładni - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1127

karnego, kodeks prawa cywilnego) Stosowanie prawa  czynności konwencjonalne organów państwa albo innego...

Źródła prawa cywilnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1036

 są powiązane z tzw. czynnościami konwencjonalnymi czynność konwencjonalna  takie zachowanie człowieka, któremu...

Skrypt z prawoznawstwa

 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 371
Wyświetleń: 4711

: Czyny i czynności konwencjonalne Czyny - faktyczne zachowania psychofizyczne, których przebieg...