Reguły wykładni - wykład

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Reguły wykładni - wykład - strona 1 Reguły wykładni - wykład - strona 2 Reguły wykładni - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Normy prawne ukryte są w przepisach prawnych.
Stosowanie prawa:
I ETAP - ustalenie stanu faktycznego II ETAP - ustalenie stanu prawnego  na tym etapie odbywa się wykładnia prawa (czyli odtworzenie norm z przepisów)
Reguły wykładni :
INTERPRETACYJNE Wykładnia językowa - znaczenie słów (definicje ustawowe)
Wykładnia funkcjonalna - określa cel wydania przepisów prawnych (zawężająca, rozszerzająca)
Wykładnia systemowa - nakazuje uwzględniać umiejscowienie przepisu
INFERENCYJNE KOLIZYJNE III ETAP - subsunkcja prawa- organ stosujący prawo dokonuje dopasowania sytuacji faktycznej do sytuacji prawnej (decyzja, wyrok)
Wykład 21.02.06 r./ sem. Letni/ Tworzący prawo komunikuje się z podmiotami przez normy prawne.
Aksjologia- nauka o wartościach
Proces komunikowania : prawodawca  odbiorca (skuteczne porozumiewanie się twórcy norm z adresatami- uzasadnione względami etycznymi.
Oczekiwania względem prawodawcy:
Podanie aktów do wiadomości publicznej (każdy zainteresowany może dotrzec do publikacji)
Treści powinny być w miarę proste do zrozumienia
Nie ogłoszone normy nie są prawem.
Ogłoszenie aktu musi nastąpić w dzienniku promulgacyjnym (urzędowym)
Dzienniki promulgacyjne Dzienniki Ustaw Dziennik urzędowy RP Monitor polski
Dzienniki urzędowe poszczególnych ministerstw
Sytuacje nadzwyczajne- akty publikowane w dziennikach, gazetach (nie mają jednak skutków prawnych). Publikowanie aktów normatywnych to podanie ich do wiadomości adresatom.
Ogłoszenie aktu normatywnego ≠ publikacja aktu normatywnego
(urzędowe podanie aktu normatywnego przez uprawniony podmiot)
Akty akcesyjne - ogłoszone w Dz.U.
Przyjmuje się, że norma nie może stać się elementem systemu prawnego jeśli nie zostanie ogłoszona /zasady te formułuje polska konstytucja/ Ogłoszenie aktu normatywnego jest pierwszym urzędowym aktem podania go do wiadomości publicznej.
Ogłoszony tekst może zawierac błędy, potem pojawiają się  sprostowania urzędowe ( w Polsce poprzez obwieszczenie, czyni to premier)
Ogłoszenie = promulgacja Przepisy prawne wskazują kto jest upoważniony do ogłoszenia aktu normatywnego, oraz określają formy w jakich ma być opublikowany (np. dzienniki promulgacyjne).


(…)

… podstawowe - o prawie obowiązującym, niezbędne każdemu (niezależnie od roli społecznej)
Elementy wykształcenia ogólnego (podstawowe prawa, wolności, obowiązki)
Informacje o prawie, związane z rolą społeczną pełnioną przez daną jednostke
Np. prawo medyczne - lekarz
Prawo budowlane - inżynier
Prawo finansowe - księgowy
Prawo o ruchu drogowym - kierowca
Informacje akcydentalne (potrzebne członkom społeczeństwa zależnie od spraw z którymi mają do czynienia).
* funkcjonowanie porządków prawnych opiera się na zasadach:
„Nieznajomość prawa szkodzi”, „ Ignorancja prawa nikogo nie usprawiedliwia”
Obywatele nie mogą być zaskakiwani zmianą prawa / przepisów (narusza to zasadę zaufania do państwa).
System pouczeń obywatela - obywatel ma być pouczany, jakie są jego prawa (kodeks postępowania karnego, kodeks prawa cywilnego)
Stosowanie prawa  czynności konwencjonalne organów państwa albo innego uprawnionego podmiotu.
Aktem stosowania prawa jest wydanie wyroku sądowego, zezwolenia na budowę czy udzielenie urlopu akademickiego.
Aby dokonać aktu stosowania prawa trzeba mieć do tego odpowiednią kompetencje. Organ/y państwa  osoba albo zorganizowany zespół osób, które wg. Obowiązującego prawa wykonuje działania władcze…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz