Ogłaszanie aktów - omówienie(I sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 616
Wyświetleń: 2233
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ogłaszanie aktów - omówienie(I sem) - strona 1 Ogłaszanie aktów - omówienie(I sem) - strona 2 Ogłaszanie aktów - omówienie(I sem) - strona 3

Fragment notatki:

OGŁASZANIE AKTÓW
Ogłaszanie aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Ustawa z dnia 20.07.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych;
Zakres normowania ustawy art. 1:
→ pozytywny - zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych i innych aktów oraz zasady wydawania i ogłaszania dzienników urzędowych
→ negatywny - spod normowania wyłączył problematykę ogłaszania umów międzynarodowych [to zagadnienie regulowane jest ustawą o umowach międzynarodowych] ogłaszanie układów zbiorowych prawa pracy, wyłączył materie związaną z ogłaszaniem aktów normatywnych unii europejskiej, zasady i tryb wydnaia dziennika unii europejskiej
ZASADY OGŁASZANIA AKTÓW NORMATYWNYCH:
-zasada obligatoryjnego ogłaszania,
-zasada ogłaszania w formie elektronicznego dokumentu [od 1.01.2012r.]
-zasada niezwłocznego ogłaszania
-zasada ogłaszania tekstu jednolitego w formie obwieszczenia
Ogłoszenie jest warunkiem wejścia w życie.
-zasada ogłaszania tekstu prostującego w formie obwieszczenia w tym samym dzienniku urzędowym co akt prostowany
-zasady ogłaszania aktów prawa miejscowego przepisów porządkowych:
→ w drodze obwieszczeń, w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie lub w środkach masowego przekazu
→ w wojewódzkim dzienniku urzędowym
-zasada przyporządkowania aktów normatywnych do określonych dzienników urzędowych:
→ Dziennik Ustawowego
→ Dziennik Monitor Polski
→ Monitor Polski B
→ Dzienniki urzędowe ministrów kierujących działem administracji rządowej
→ Dzienniki urzędowe urzędów centralnych
→ Wojewódzkie dzienniki urzędowe
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
→ Monitor Sądowy i Gospodarczy
-zasada przyporządkowania aktów normatywnych do określonych dzienników urzędowych:
→ Dziennik Ustaw:
*akty zawierające przepisy powszechnie obowiązujące organów centralnych:
-Konstytucja
-Ustawy
-Rozporządzenia Prezydenta RP z mocą ustawy
-Rozporządzenia wydawane przez organy centralne, określone w Konstytucji
-Teksty jednolite, orzeczenia TK dotyczące tych aktów
-uchwały RM uchylające rozporządzenia ministra
-akty prawne dotyczące stanu wojny, pokoju, nadzwyczajnego, referendum
→ Monitor Polski:
*akty wewnętrznie wiążące organów centralnych:
-zarządzenia Prezydenta, RM
-uchwały RM
-teksty jednolite aktów oraz orzeczenia TK ich dotyczące

(…)

… dotyczące instytucji UE
→ Monitor Sądowy i Gospodarczy:
*ogólnokrajowy dziennik urzędowy
*wydawany na podstawie ustawy z 22 grudnia 1995r. O wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego
*przeznaczony do ogłaszania obwieszczeń lub ogłoszeń:
-wszystkie wpisy do rejestru handlowego, chyba, że ustawa stanowi inaczej
-ogłoszenia wymagane przez KSH i KPC
-inne obwieszczenia, jeżeli ich ogłaszanie w MSiG…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz