Ogłaszanie aktów prawnych - Obwieszczenie Marszałka Sejmu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1932
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ogłaszanie aktów prawnych - Obwieszczenie Marszałka Sejmu - strona 1 Ogłaszanie aktów prawnych - Obwieszczenie Marszałka Sejmu - strona 2

Fragment notatki:

Błędem jest rozbieżność między ogłoszonym tekstem ustawy, a tekstem oryginału.
Tekst ogłoszony, to ten, który został opublikowany w Dzienniku Ustaw.
W Dzienniku Ustaw publikuje się akty powszechnie obowiązujące i wszystko to, co jest z nimi związane.
Orzeczenie TK publikuje się tam, gdzie został opublikowany akt, który był przedmiotem orzekania TK.
Regulamin Sejmu ogłasza się w Monitorze Polskim.
Zgodnie z ustawą o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych dziennikami urzędowymi są:
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”
Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”
Dzienniki urzędowe ministrów kierujących działami administracji rządowej
Dzienniki urzędowe urzędów centralnych
Wojewódzkie dzienniki urzędowe
Zapoznać się z art.9-14 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych Wg art.15 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych podstawą do ogłoszenia tekstu aktu normatywnego jest jego oryginał podpisany przez upoważniony do jego wydania organ. Rozbieżności pomiędzy tekstami mogą mieć dwojaki charakter:
Pojawienie się wyrazu, którego nie ma w tekście oryginału
Mogą polegać na zdeformowaniu wyrażenia, które znajduje się w tekście oryginału (np. literówki)
Art.17 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych - sprostowanie błędu nie może być ingerencją merytoryczną w tekst aktu prawnego (ponieważ sprostowania dokonuje inny organ, niż ten. Który wydał akt). Sprostowania tekstów ustaw dokonuje Marszałek Sejmu.
Zgodnie z ZTP jednym obwieszczeniem można sprostować więcej niż jeden błąd w tym samym akcie normatywnym, a także błędy w różnych aktach normatywnych (§112. Ust.4)
Tytuł
Podstawa prawna
Trzeba podać Dz.U. (adres publikacyjny tekstu ogłoszonego)
Przepis, który podlega sprostowaniu
Formuła: „zamiast wyrazu…powinien być wyraz..”
Dalej przytoczenie pełnego tekstu w prawidłowym brzmieniu WZÓR : Obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia… o sprostowaniu błędu/błędów. Na podstawie art.17 ust.1 ustawy z dnia 20.07.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010 Nr 17, poz.95) w ustawie …z dnia …(tytuł ustawy + dziennik publikacyjny) w art. x prostuje się następujący błąd: zamiast wyrazu x powinien być wyraz y i po sprostowaniu art. x brzmi…(prawidłowe brzmienie).
Sprostowanie błędu dotyczy również tekstów jednolitych (też Marszałek Sejmu się tym zajmuje). Sam błąd w tekście jednolitym polega na niezgodności między tekstem opublikowanym (wydrukowanym) w Dzienniku Ustaw a tekstem aktu, uwzględniającym wszystkie dotychczasowe zmiany, do czasu ogłoszenia tekstu jednolitego. Jeżeli w tekście jednolitym nie sprostowano takiego błędu to będzie on podlegał kognicji TK.


(…)

… kiedyś (SK 38/01 - przeczytać!) obwieszczenie za niekonstytucyjne. Badał wtedy prawidłowość procedury legislacyjnej (przecież samo ogłoszenie jest elementem tej procedury).
Legislacja administracyjna - wykład 3
23.03.2011
2

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz