Znajomość prawa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1428
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Znajomość prawa - strona 1

Fragment notatki:

Znajomość prawa Ogłoszenie aktu normatywnego Wymaganie publikacji aktów normatywnych jest uzasadnione: względami na skuteczność porozumiewania się twórcy norm z ich adresatami, a w dalszej perspektywie - na skuteczność prawa, względami etycznymi - uważa się, że zachowania prawodawcy, który stanowi normy, żądając ich realizowania i zazwyczaj grożąc sankcją za ich przekroczenie, a który nie udostępnia zainteresowanym treści tych norm, nie da się moralnie usprawiedliwić. Publikacja aktu normatywnego - podanie tego aktu do wiadomości ogółu adresatów i innych podmiotów zainteresowanych bez względu na to, jaki podmiot to czyni, i bez względu na to, w jakiej to następuje formie. Ogłoszenie aktu normatywnego - urzędowe podanie treści aktu normatywnego do wiadomości publicznej, dokonane przez upoważniony podmiot oraz w formie przewidzianej przez obowiązujące przepisy prawne. Jest więc ogłoszenie złożoną czynnością konwencjonalną o szczególnej doniosłości. Uzależnienie wiążącego charakteru norm prawnych od tego, czy akty normatywne, w których te normy wyrażono, zostały należycie ogłoszone - norma nie może stać się elementem systemu prawnego, jeżeli nie zostanie ogłoszona. Tekst autentyczny - tekst ogłoszony (oficjalnie opublikowany). Sprostowania błędów - dokonywane przez upoważnione podmioty i w formie przewidzianej przez obowiązujące przepisy. W Polsce prostuje się w formie obwieszczenia, a czyni to np. Prezes Rady Ministrów w odniesieniu do aktów Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Monitora Polskiego B. Promulgacja - ogłoszenie ustawy zarządzone przez głowę państwa, połączone z jego kompetencją do potwierdzenia, że ustawa została uchwalona zgodnie z przepisami konstytucji i z poleceniem jej stosowania, adresowanym do wszystkich, których to dotyczy. Dzienniki urzędowe - specjalne wydawnictwa, w których ogłaszane są akty normatywne. Formy ogłaszania aktów normatywnych : Publikacja aktów normatywnych: nieurzędowa (nieoficjalna) w formie dowolnej, urzędowa (oficjalna) - ogłoszenie: w dzienniku urzędowym,
w formie obwieszczenia oraz nadto w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie, w formie obwieszczenia oraz nadto w środkach masowego przekazu - tylko w wyjątkowych przypadkach.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz