Ogłaszanie aktów normatywnych - Monitor Polski

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1421
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ogłaszanie aktów normatywnych - Monitor Polski - strona 1 Ogłaszanie aktów normatywnych - Monitor Polski - strona 2 Ogłaszanie aktów normatywnych - Monitor Polski - strona 3

Fragment notatki:

OGŁASZANIE AKTÓW NORMATYWNYCH Publikowanie aktów będących źródłami prawa powszechnie obowiązującego jest niezbędnym warunkiem dla uznania państwa za państwo prawne. Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa, aby ten obowiązek mógł być wykonywany koniecznie jest ogłoszenie aktów. Zasady i tryb ogłaszania aktów reguluje ustawa z 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Rodzaje dzienników urzędowych: Dziennik Ustaw RP
Dziennik Urzędowy RP „Monitor Polski”
Dziennik Urzędowy RP „Monitor Polski B”
Dzienniki urzędowe ministrów kierujących działami administracji rządowej
Dzienniki urzędowe urzędów centralnych
Wojewódzkie dzienniki urzędowe
Dzienniki 1-3 wydaje Prezes Rady Ministrów. 4 i 5 wydają ministrowie kierujący działami admin. rządowej oraz kierownicy urzędów centralnych. Zasadą jest, że każdy minister może wydawać tylko jeden dziennik. Wojewódzki dziennik urzędowy wydaje wojewoda.
Ponadto na podstawie odrębnych ustaw wydawane są inne dzienniki: Dziennik Urzędowy Komitetu Badań Naukowych, Prezes NBP wydaje Dziennik Urzędowy NBP
Zasady ogłaszania aktów normatywnych Ogłaszanie aktów jest obowiązkowe,
Akty ogłasza się niezwłocznie,
Przepisy wchodzą w życie po 14 dniach od ogłoszenia, chyba, że akt stanowi inaczej
Przepisy porządkowe wchodzą w Zycie po upływie 3 dni lub wcześniej
Przy obliczaniu terminu wejścia w życie nie bierze się pod uwagę dnia ogłoszenia.
Akt wykonawczy może być ogłoszony w okresie od dnia ogłoszenia ustawy do jej wejścia w życie Akty podlegające ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw: Konstytucja
Ustawy
Rozporządzenia z mocą ustawy wydawane przez Prezydenta
Rozporządzenia wydane przez Prezydenta, Radę Ministrów, Premiera,, ministrów, Krajową Radę Radiofonii i Telewizji,
Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aktów ogłoszonych w Dzienniku
Uchwały Rady Ministrów uchylające rozporządzenia ministra
I inne dot. np. wyborów do sejmu senatu, prezydenta, referendum, stanu wojny, zawarcia pokoju, stanów nadzwyczajnych itd.
W Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” Zarządzenia Prezydenta wydane na podstawie ustawy,
Uchwały Rady Ministrów i zarządzenia Premiera
Orzeczenia Trybunału Konstyt. dotyczących aktów ogłoszonych w Monitorze.
Uchwały Zgromadzenia Narodowego, Sejmu, Senatu
Postanowienia Trybunału Konstyt. o stwierdzeniu przeszkody w sprawowaniu urzędu Prezydenta oraz w sprawie sporów kompetencyjnych między centralnymi organami
W Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski B:

(…)

…, rozwiązaniu sejmiku województwa, rady powiatu, rady gminy
Teksty jednolite i sprostowanie błędów
Akt późniejszy zmieniający treść aktu wcześniejszego nazywa się nowelą. W przypadku, gdy pojawia się bardzo obszerna nowelizacja albo, gdy jest kilka lub kilkanaście nowelizacji wydawany zostaje tekst jednolity. Tekst jednolity ogłasza Marszałek Sejmu. Tekst jednolity ogłasza się w formie obwieszczenia…
… się prawo wtórne. Seria C przeznaczona jest do publikacji komunikatów, informacji o zawiadomień, w tym np. streszczenia wyroków ETS, raporty TO, protokoły z posiedzeń PE. W serii S (suplement) różne umowy publiczne dot. państw, instytucji UE itd.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Jest to ogólnokrajowy dziennik urzędowy przeznaczony do zamieszczania obwieszczeń lub ogłoszeń. Ogłasza się m.in. Wpisy do rejestru
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz