Więź społeczna i jej składniki, instytucje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Więź społeczna i jej składniki, instytucje - strona 1 Więź społeczna i jej składniki, instytucje - strona 2

Fragment notatki:

Więź społeczna i jej składniki Wg Szczepańskiego więź społ. jest to zorganizowany system stosunków, instytucji, środków kontroli społecznej, który skupia jednostki, podgrupy i inne elementy składowe zbiorowości w całości zdolną do trwania i rozwoju. Wg Szczepańskiego więź społeczna jest ukierunkowana na większą spójność, integrację społeczną. Natomiast George Zimle uważa, że również stosunki konfliktu są czynnikiem powstania więzi społecznych. Występują dwa momenty więzi: 1. Obiektywny (formalno-obiektywny) organizacje i instytucje społeczne 2. Spontaniczno-subiektywny punktem wyjścia jest uwypuklenie łączności psychicznej i społecznej. Tradycja w polskiej socjologii reprezentowana przez Szczepańskiego i Ossowskiego mówi by za znak rozpoznawczy traktować moment spontaniczno-subiektywny. Punktem wyjścia jest: - styczność przestrzenna (świadomość istnienia drugiego cżłowieka w danej przestrzeni) - styczność i łączność psychiczna - bezpośrednia lub pośrednia - (wzajemne zainteresowanie drugim człowiekiem i powstanie postaw wzajemnych sympatii, koleżeństwa, przywiązania uczuciowego itp., zajęcie postawy wobec drugiego człowieka) - styczność społeczna (pojawia się pewna wartość, która jest przedmiotem styczności i pewne czynności, które dotyczą tej wartości): * przelotna i trwała * prywatna i publiczna * osobista i rzeczowa * pośrednia i bezpośrednia - wzajemne oddziaływania (systematyczne, trwałe wykonywanie działań skierowanych na wywołanie u partnera określonej reakcji, przy czym ta reakcja wywołuje z kolei nowe działania pierwszego osobnika, interakcje, wymiana działań choćby krótkotrwałych → narzędzia, metody, społeczna reakcja) - wzory działań społecznych - stosunki społeczne (system unormowań, wzajemnych oddziaływań między partnerami, na gruncie określonej platformy) Pozostałe elementy więzi należą do momenty obiektywnego: - zależności społeczne (przyczynowe, funkcjonalne, strukturalne, statystyczne) - instytucje społeczne - kontrola społeczna - organizacje społeczne Jest to 10 momentów, które kolejno się nadbudowują. Stosunek społeczny i jego rodzaje Należy odróżnić stosunek społeczny od wzajemnych oddziaływań. Wzajemne oddziaływania są krótkotrwałe i przypadkowe. System wzajemnego oddziaływania (stosunek społeczny) charakteryzuje się istnienim: 1. Dwóch partnerów 2. Łącznika stosunku społecznego: przedmiotu materialnego lub duchowego, ze względu na który kształtuje się stosunek 3. Sytuacji będącej platformą pewnego stosunku 4. Układu powinności obowiązków czy też unormowanych czynności, które powinni względem siebie wykonywać (pełnienie roli) Zależność społeczna jest tylko elementem stosunku społecznego. Istnieją stosunki społeczne bezpośrednie (powstają ze względu na jakieś odniesienie podmiotu do podmiotu) i

(…)

… sposób ze względu na czynność konwencjonalną dokonaną przez inny podmiot). Stosunki społeczne formalne i nieformalne. Stos. społ. o charakterze ....................... (zdepersonalizowanym, nie zwraca się uwagi na osobę partnera stosunku) i personalnym Instytucje społeczne Jest to część składowa więzi społecznych. J. Szczepański i Stanisław Kosiński. Mówimy o instytucjach w sposób wieloznaczny: 1. Grupy osób…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz